Privilegier 16

Samlinger knyttet til Privilegier

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0144
  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0183
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0245
  • ubb-ms-0248
  • ubb-ms-0249
  • ubb-ms-0251
  • ubb-ms-0260
  • ubb-ms-0395

Diplom datert 1444, 4. desember. Kjøbenhavn

1444-12-04

Bergen, Middelalderen, Handel, Diplomer, 1400-tallet, Privilegier

Diplom datert 1560, 25. juli. Odense

1560-07-25

1500-tallet, Diplomer, Privilegier, Bergens byes privilegier

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Testament, Bergen, Preken, Lovgivning, Handel, Privilegier, Bergens byes privilegier, Bergenske laugs-privilegier, Tyske kontor i Bergen, Handelshistorie, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Testament, Bergen, Lovgivning, Privilegier, Bergens byes privilegier, Tyske kontor i Bergen, Hanseatene, Hansatiden, Tyske kontor, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

1700-tallet, Bergen, Lovgivning, Handel, Skatt, Privilegier, Kjøbstedsskatt, Toll, Moms, Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Jaen Frøchen; Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

1700-tallet, Bergen, Handelssted, Fiske, Handel, Skatt, Privilegier, Nordlandshandel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Arkiv, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskab over Bidrag indbetalt til Laugskassen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Glarmesterlaugets privilegier 1684

Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, 1600-tallet, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Tegning

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, No. 58 i Aaret 1827

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger No. 59

1827-07-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1838-12-23

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier, Lade