Privilegier vedk. 353

Samlinger knyttet til Privilegier vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0144
  • ubb-ms-0176
  • ubb-ms-0183
  • ubb-ms-0184
  • ubb-ms-0245
  • ubb-ms-0248
  • ubb-ms-0249
  • ubb-ms-0251
  • ubb-ms-0260
  • ubb-ms-0395

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Prekener, Bergen, Privilegier vedk., Lover, Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Ukjent

Privilegier og Forordninger for Bergens By og de Kontorske fra 1285 – 1607

Bergen, Privilegier vedk., Lover, Bergen vedk, Tyske kontor i Bergen vedk., Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier

Ukjent

Contract for Major og Stadts-Hauptmand Christian Friele og Medinteressentere paa Bergens Byes Consumption udi 3 de Aar fra 1765-1767 mod Aarlig Afgift 15000 Rigsd. Courant. Vedlagt en general ballance regning over consumption og fisketiende for 1765

Bergen, Privilegier vedk., Lover, 1700-tallet, Skatt, Kjøbstedsskatt, Toll, Handel, Moms, Told vedk., Kontrakt paa Bergens bys consumption 1765-1767, Consumption, told vedk., Bergens byes consumption 1765-67

Oluf Næve

Forestilling om de Norske Nordlandes og Finmarkens bedre Opkomst og Fremtarv, samt hvorledes de kongelige indkomster derved kan blive forøged og ellers i Almindelighed til Landalmuens og de Handlendes gavn og Fordeel udi Begge Rigerne

1752-07-25

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier vedk., Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Skatt, Handel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Christian Friele; Anders Dischingthun; Henrich Sem; Gert von der Ohe; Friedrich Ehlers; Jaen Frøchen; Lambert van der Ohe; Lyder Schultz; Jacob von Erpecom; Diderich Jansen Fasmer; Johan Stoltz

Kort Besvarelse paa Oluf Næves Project om en nye Kiøbstæd i Nordlandene

1753-06-09

Bergen, Handelssted, 1700-tallet, Privilegier vedk., Fiskerier vedk., Nordlandshandel, Skatt, Handel, Fiskeri-handel, Kjøbsteder

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Kulturhistorie, Brev, Privilegier vedk., Bergenske laugs-arkiver, Tegninger (og illustrationer), Juridisk literatur, Søvæsen vedk., Skibsfart vedk., Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Laugsarkivet, Bergen vedk, Arkiver

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskap

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Regnskab over Bidrag indbetalt til Laugskassen

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Glarmesterlaugets privilegier 1684

Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk., 1600-tallet

Glarmesterlauget i Bergen

Tegning

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger, No. 58 i Aaret 1827

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger No. 59

1827-07-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Kvitteringer

1838-12-23

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk., Lade

Glarmesterlauget i Bergen

Bergens Adressecontoirs Efterretninger No. 59

1864-04-28

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Diverse

1864-03-18

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Diverse

1864-08-23

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1825-12-30

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1828-04-08

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1828-05-16

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1830-10-04

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1830-10-12

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1830-10-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1830-10-25

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1847-08-17

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1842-01-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1848-10-11

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1849-12-27

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1850-06-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1850-06-21

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1850-06-29

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1850-10-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1850-12-28

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1851-01-22

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1852-06-02

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1855-03-12

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1855-03-15

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1855-10-05

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1856-01-22

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1859-04-19

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1860-08-26

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1860-09-28

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1860-12-14

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1860-12-17

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1861-01-03

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1861-08-02

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.

Glarmesterlauget i Bergen

Indkomne brever m.m. 1745 - 1869

1861-08-05

1800-tallet, Glass, Glarmesterlauget, Glarmester, Glassmester, Privilegier vedk.