Skomakerlaugets protokoller og dokumenter 24


Ført av Oldermanden.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Regnskap ubb-ms-0167-11-11

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-117

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-118

Til samlinger, hvor ingen magistratperson var tilstede. Samt: Conto over den tvungne sykekasses indtægter 1849 - 1862.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-119

[Der Schumacher Ambts Jungen Buch]

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-120

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-121

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-122

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-123

Ind- og utskrivelses bok for skomakerdrenge.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-124

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-125

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-126

Indeholder: Forhandlingsprotokol 1739 - 1780. - Medlemsfortegnelse 1690 - 1752. - Utbetalte begravelsesbidrag 1690 - 1765. - Ført på tysk og norsk.

1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, 1600-tallet, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-127

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-128

Ført av Oldermanden.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-129

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-130

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-131

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-132

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-133

Oplysninger om borgerskap og dødsaar fra 1786.

1800-tallet, 1700-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-134

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-135

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-136

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Skomakerlauget, Skomaker

Manuskript ubb-ms-0167-11-137