Sjøfart 13

Samlinger knyttet til Sjøfart

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0032
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0232
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0274
 • ubb-ms-0404
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0488
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0512
 • ubb-ms-0513
 • ubb-ms-0514
 • ubb-ms-1028-149-51
 • ubb-ms-1984

William Davidson

Wm. Davidson’s Bloody Journal, 3/12-1788 – 6/9 1789.

1700-tallet, Reiseskildring, Sjøfart, Russland, England, Krigshistorie, Dagbok, Sjørøveri, Avskriftssamling fra 16- og 17-tallet, Tyrkia, Pirater, Sjørøvertokt, Kapervirksomhet

Hans Henrich Dedichen

Kort Relation om de Søefarendes Fattighuus udi Bergen tilligemed den derved indrettede Nye Stiftelse. Skrevet i anledning af kgl. Rescript 3/11 1753 af Henrik Dediken, p. t. forstander for de Søefarendes Fattighus og Bradbænken. Vedheftet en trykt plakat av 3/11 1753

1754-02-06

1700-tallet, Bergen, Sjømann, Sjøfart, Historie, Fattigvesen, Fattighuset, Relation om De Søefarendes Fattighuus udi Bergen 1754, Sverres saga

Afskrift af 7 Aktstykker vedrørende Krigene mellem de nordiske Riger 1659 - 1757.

1700-tallet, Brev, Sjøfart, Historie, Norden, Sverige, Krig, 1600-tallet, Militæret, Krigshistorie, 1500-tallet, Skrifter av blandet indhold, Aktstykke, Krigsvæsenet ang., Krigene mellem de nordiske riker 1659-1757 vedk.

Jacob de Lange

Jacob de Lange's Brevbok, skrevet om bord i det engelske Prisonskib Irresistable aar 1810.

Brev, Kulturhistorie, Reiseskildring, Sjøfart, Napoleonskrigene, Utenlandsreise, Kapervirksomhet, Fengselsskip, Fengsel, Brevbok

Ms 167-170 De bergenske Laugsarkiver

Brev, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Sjøfart, Bergenske laugs-arkiver, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Privilegier, Juridisk litteratur, Kobbersmedelauget i Bergen, Eksamenstestimonier, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergenske laugs-privilegier, Malerlauget i Bergen, Arkiv

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Bergen, Danmark, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Jørgen Kieding

Navigations-Bok

Sjøfart, Navigasjon, Navigations-bok, Lærebok i navigation

Jens Skjelderup

Korft anvisning til sygebehandling inden Skibsborde

Medisin, Sjøfart, Hygiene, Sykdom, Sjøfartsmedisin, Legemidler

Hans Henrik Reusch; Gerhard Armauer Hansen; Jørgen Brunchorst; Jens Fredrik Schroeter; Charles Robert Drysdale; Gilbert R. Faith

Naturen. Nr. 11, November 1887, 11. årgang

Astronomi, Zoologi, Botanikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi, Sjøfart

Gilbert R. Faith

Kollisioner paa søen.

Sjøfart

Thomas Christian Thomassen; Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen

Naturen. Nr. 12, Desember 1887, 11. årgang

Zoologi, Sjøfart, Tuberkulose, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger

Thomas Christian Thomassen

Olje paa søen.

Sjøfart

Daniel Isaachsen

Sjømann, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger