Knud Knudsen

Sogndals Kirke i Sogn

Kirke

Fotografi ubb-kk-1318-0148

Knud Knudsen

Parti af Sogndal, Sogn

By- og småsteder, Fjord, Kirke, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1760

Knud Knudsen

Sogndals Kirke i Sogn

Kirke

Fotografi ubb-kk-ns-0510

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- II

Del av panorama- 9165- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gård, Fjord, Kirke, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-1622-09166

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-09167

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- II

Del av panorama- 1475- I

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Gård, Fjord, Kirke, Uthus, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1476

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Bygd, Fjord, Kirke, Klokketårn

Fotografi ubb-kk-1318-0145

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Fjord, Kirke

Fotografi ubb-kk-1622-09169