Gerhard J. Nilsen Einan

Sogndal i Sogn

Skip, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00072

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-1477

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Bygd, Fjord, Kirke, Trebro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-1318-0147

Ukjent

Nes og Loftesnes - fraa Sogndal i Sogn

Postkort, Gård, Snø, Fjord, Oversiktsbilde, Overview, Tregjerde

Postkort ubb-bs-pkn-00071

Knud Knudsen

Parti af Sogndal, Sogn

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-2127-1761

Ylvesaaker

Sogndal, Sogn

Landskap, Landscape, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00877

Paul Eduard Ritter

Helvedesfossenved Sogndal

Kortnummer 512

Landskap, Landscape, Postkort, Foss

Postkort ubb-bs-pkn-00874

Otto Sjurson Talle

Sogndal i Sogn

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Naust, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00073

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ncx-0246

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0512

Paul Eduard Ritter

Sogndal Hafsloveien

Kortnummer 513

Landskap, Landscape, Postkort, Hest, Vei, Hestekjøretøy

Postkort ubb-bs-pkn-00875

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-lbl-08082

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0359

Parti fra Sogndal i Sogn

Postkort, Bro, Elv

Postkort ubb-bs-pkn-00076

Knud Knudsen

Parti mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09172

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ncx-0244

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Landskap, Landscape

Fotografi ubb-kk-1622-09165

Diplom datert 1452, 24. juni. Nornes (Sogndal, Sogn og Fjordane)

1452-06-24

Kongens hirdmann Englike Jenssøn og tre lagrettemenn i Sogn kunngjør, at Holte Toressøn med sine barns samtykke pantsatte til hustru Gudrun Jonsdatter for 8 mark gull 18 løper i Oma i Strandebarm i Sunnhordaland. Avskrift ...

Middelalder, Diplomer, 1400-tallet, Pant

Diplom ubb-diplom-0129

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Gård, Bygd, Trebro, Elv, Uthus

Fotografi ubb-kk-1318-0146

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Elv, Mølle

Fotografi ubb-kk-ns-0515

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0361

Paul Eduard Ritter

Fra Sogndalsvandet. Sogn

Kortnummer 515

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00871

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-09168

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Gård, Hage, Uthus, Grind, Steingjerde

Fotografi ubb-kk-ns-0516

Gerhard J. Nilsen Einan

Parti fra Åarøyelvi - Sogndal, Sogn

Postkort, Gård, Elv, Skog

Postkort ubb-bs-pkn-00080

Paul Eduard Ritter

Eggumberget Sogndal

Kortnummer 514

Landskap, Landscape, Postkort, Hest, Vei, Hestekjøretøy

Postkort ubb-bs-pkn-00873

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0356

Ukjent; Knud Knudsen; Axel Lindahl; Thea Nielsen

[Norgesmotiver]

Ulike fotografier fra Vestlandet og Larvik

Landskap, Landscape

Album ubb-bs-fol-01887

Gerhard J. Nilsen Einan

Paa Laksefiske i Årøyelvi, Sogndal, Sogn

Postkort, Fisker, Brygge, Elv, Lue, Laksefiske, Fiskestang

Postkort ubb-bs-pkn-00079

Ralph L. Wilson

Paa n.b."Sjøgut" i Sogndal, klætørk

Mann, Man, Fritidsbåt, Sjø

Fotografi ubb-wil-m-424

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0354

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0362

Knud Knudsen

Parti af Sogndal, Sogn

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1760

Gerhard J. Nilsen Einan

Helvedesfos, Årøyelvi - Sogndal, Sogn

Postkort, Foss, Bolighus, Residential Building, Trebro, Elv

Postkort ubb-bs-pkn-00081

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Fabrikk, Elv, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0519

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Gård, Bygd, Fjord

Fotografi ubb-kk-ns-0513

Knud Knudsen

Parti ved Futespranget mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Foss, Skog

Fotografi ubb-kk-1622-09171

Knud Knudsen

[Gruppeportrett]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Fjell, Mann, Man, Gutt, Boy, Finkjole, jente, Dress, Kjole, Barn og mor, Tregjerde, Skur, Herrehatt, Barn og andre voksne, Dal

Fotografi ubb-kk-nbx-0469

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0360

Otto Sjurson Talle

Sogndal i Sogn

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00075

Gerhard J. Nilsen Einan

Sogndal i Sogn

Postkort, Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00077

Mariane Brøgger

Sogndal i Sogn

Landskap, Landscape, Postkort, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Vei

Postkort ubb-bs-pkn-00876

Knud Knudsen

[Sogndall]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-nd-1761

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Skog

Fotografi ubb-kk-ns-0514

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Sogndal Ullvarefabrikk

Fabrikk, Bygd, Elvestryk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-1318-0143

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- II

Del av panorama- 9163- I

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Tregjerde, Utmark

Fotografi ubb-kk-1622-09164

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ncx-0240

Paul Eduard Ritter

Sogndal i Sogn.

Kortnummer 508

Landskap, Landscape, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages

Postkort ubb-bs-pkn-00676

Paul Eduard Ritter

Frudalssæteren i Sogndal

Kortnummer 516

Postkort, Ku, Seter, Budeie

Postkort ubb-bs-pkn-00939

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Gård, Fjord, Naust, Uthus

Fotografi ubb-kk-ns-0517

Paul Eduard Ritter

Fra Sogndal. Sogn

Kortnummer 510

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00672

Johannes Bøe

Brev fra Johannes Bøe til Haakon Shetelig. 1943.

1943-04-26

Håndskrevet brev fra Johs. Bøe til Haakon Shetelig.

Arkeologi, Brev, Vikingtiden

Brev ubb-ms-1201-120-36

Gerhard J. Nilsen Einan

Sogndal i Sogn

Postkort, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Postkort ubb-bs-pkn-00074

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0358

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

Bygd, Elv, Mølle, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0518

Knud Knudsen

[Gruppeportrett]

Kvinne, Woman, Gruppeportrett, Fjell, Mann, Man, Gutt, Boy, Finkjole, jente, Dress, Kjole, Barn og mor, Tregjerde, Skur, Herrehatt, Barn og andre voksne, Dal

Fotografi ubb-kk-nbx-0470

Paul Eduard Ritter

Fra Sogndalsvandet. Sogn

Kortnummer 515

Landskap, Landscape, Postkort

Postkort ubb-bs-pkn-00673

Knud Knudsen

Parti fra Sogndal i Sogn

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Elvestryk

Fotografi ubb-kk-ns-0511

Paul Eduard Ritter

Helvedesfossenved Sogndal

Kortnummer 512

Landskap, Landscape, Postkort, Foss

Postkort ubb-bs-pkn-00675

Ralph L. Wilson

Jotunheimen 1930. Parti fra Sogndal

Bygd, Robåt, Naust, Vik

Fotografi ubb-wil-m-294

Johan Kjennerud

[Sogndal]

Landskap, Landscape, By- og småsteder, Cities and villages

Fotografi ubb-bs-ok-15042

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Del av panorama- 1476- II

Gård, Oversiktsbilde, Overview, Hesje

Fotografi ubb-kk-2127-1475

Knud Knudsen

Børehullet mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Hest, Barn i arbeid, Children at work, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol, Halvtunnel

Fotografi ubb-kk-2127-1478

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Sogndal Ullvarefabrikk og Stedje Mølle

Fabrikk, Bygd, Mølle, Elvestryk, Ullvarefabrikk

Fotografi ubb-kk-1318-0144

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn

Landskap, Landscape, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-ncx-0245

Knud Knudsen

Børehullet mellem Hillestad og Sogndal, Sogn

Vei, Barn i arbeid, Children at work, Skysskar, vognmann, kusk, Karjol

Fotografi ubb-kk-1622-09170

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0363

Knud Knudsen

Parti af Sogndal i Sogn

Gård, Bygd, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0142

Paul Eduard Ritter

Fra Sogndal. Sogn.

Kortnummer 508

Landskap, Landscape, Postkort, By- og småsteder, Cities and villages

Postkort ubb-bs-pkn-00677

Knud Knudsen

Sogndal i Sogn- I

Del av panorama- 9164- II

Fjord, By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1622-09163

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0355

Enoch Djupdræt

[Sogndal]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-dju-nx-0357