Diplom datert 1512, 6. oktober. Bergen

1512-10-06

Gaute Ivarssøn selger til sin svoger Hans Krukov og hustru Sunniva Eidridsdatter (Rostung) sin del i gårdene Frøysvik og Njøs i Sogn. Jfr. Dipl. Norv. B.1. Nr. 1068 Holcks gave.

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel

Diplom ubb-diplom-0188