Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Bygd, Fjord, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0156

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Gård, Fjord, Hesje, Uthus, Tregjerde, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0154

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Bygd, Fjord, Mann, Man, Hesje, Frukttrær, Åkerbruk, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0152

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Fjord, Oversiktsbilde, Overview

Fotografi ubb-kk-1318-0155