Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Bygd, Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-0156

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Gård, Fjord, Hesje, Uthus, Tregjerde, Steingjerde, Åkerbruk

Fotografi ubb-kk-1318-0154

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Bygd, Fjord, Mann, Hesje, Frukttrær, Åkerbruk, Utmark

Fotografi ubb-kk-1318-0152

Atelier K. Knudsen

Sogndal i Sogn

Landskap, Bolighus, Vann

Fotografi ubb-kk-pk-1272

Knud Knudsen

Parti fra Amle i Sogn

Fjord, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-kk-1318-0155