Diplom datert 1463, 8. oktober. Bergen

1463-10-08

Finn Sigmundssøn, kannik i Bergen, og Helge Trulssøn, forhenværende fogd i Sogn, kunngjør, at Jon Holfastssøn avsto fra sitt krav på gården Sand (nå Bahus) i Stedje sogn til hr. Peter Jonssøn, prost i Sogn. ...

Middelalderen, Prester, Eiendomsforhold, Kunngjøring, Gård, Diplomer, Kirkehistorie, 1400-tallet, Eiendomsrett

Diplom ubb-diplom-0148