Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-016

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Taklampe, Settekasse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-013

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921

Arbeider, Avis, Bladekspeditioner, Setteri

Fotografi ubb-kk-n-221-019

Atelier K. Knudsen

[Bergens Tidende]

Brostein, Trikkeskinner, Murhus, Gjerde, Eksteriør, Avis, Avisredaksjon

Fotografi ubb-kk-n-426-114

Ukjent

[Utsikt mot Nygårdsgaten 4]

Utsikt mot huser langs Nygårdsgaten.

Oversiktsbilde, Trehusbebyggelse by

Fotografi ubb-bs-ok-19920

Knud Knudsen

Parti fra Nygaard ved Bergen

By- og småsteder, Gate, Vei

Fotografi ubb-kk-ns-0499

Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Vindu, Trikkeskinner, Ark, Sveitserstil, Ungdom, Balkong, Avis, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-012

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Trykkeri, Avis, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-017

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidende ca. 1921]

Vindu, Arbeider, Trykkeri, Avis, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-018

Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Arbeider, Avis, Settekasse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-014

Atelier KK

[Nygårdsgaten ved Bergens Tidende]

Gate, Hage, Bolighus, Brostein, Trikkeskinner, Telefonstolpe, Avis, Klokketårn, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-226-026

Atelier KK

[Interiør, trolig fra Bergens Tidende]

Arbeider, Trykkeri, Avis, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-020

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Arbeider, Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Fotografi ubb-kk-n-221-015