Gustav Brosing

Søndre Griegsmug

1959-01-11

Søndre Griegsmug sett mot Nordre Schreudersmuget. Fra høyre Søndre Griegsmug 6,4,2, og Nordre Schreudersmug 11. Rett i mot er Nordre Schreudersmuget 6.

Barn, Kvinne, Bolighus, Snø, Flaggstang, Steintrapp, Kjelke

Fotografi ubb-bros-00329

Olai Schumann Olsen

ubb-so-1007

Fra høyre: Søndre Griegesmau 6-4-2. Huset helt til venstre er Nordre Schrødersmau 11

Gate, Bolighus, Snø, Trehusbebyggelse by, Steintrapp

Fotografi ubb-so-1007