Skjøte 7


Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Gårder, Skjøte, Regning, Brannkontigent, Skatt

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23

1816-10-23

1800-tallet, Skjøte, Eiendom

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Skjøte fra Jens Hansen til Erich Luiholm paa 9 rode no 33, dat. Bergen 24/10 1806.

1806-10-24

1800-tallet, Skjøte, Eiendomsdokument

Skjøte fra Erich Luiholm til Magne Iversen Fyllingnæs paa 9 rode no 33, dat. Bergen 12/1 1813.

1813-01-12

1800-tallet, Skjøte, Eiendomsdokument