Hjemmelsdokumenter 2

Samlinger knyttet til Hjemmelsdokumenter

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0067
  • ubb-ms-0174
  • ubb-ms-0185
  • ubb-ms-0234
  • ubb-ms-0252
  • ubb-ms-0282
  • ubb-ms-0345
  • ubb-ms-0434
  • ubb-ms-0466
  • ubb-ms-0487

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Brev, Danmark, Bergen, Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Arkeologi, Religion, Sjøfart, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Fiske, Bergens museum, Historie, Dikt, Poesi, Manuskript, Kloster, Handel, Sverige, Topografi, Kirke, Gratulasjon, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Kirkehistorie, Historisk-antikvariske skrifter, Juridisk litteratur, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Jordegods og jordebøker vedk., Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Aktstykke, Handelshistorie, Hjemmelsdokumenter, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Jordskjelv, Primstav, Bergenstrykk, Aposteldager på primstaven, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendager på primstaven

Avskrift av Hjemmelsdokumenter paa Store og Lille M ilde i Fane – i tiden 1678-1849.

1700-tallet, 1800-tallet, Norge, Hordaland, 1600-tallet, Bergens stift, Jordegods og jordebøker vedk., Hjemmelsdokumenter, Store Milde, Milde, Milde, gaard i Fane, S. B. hjemmelsdokum., Fana, Hjemmelsbrev, Lille Milde