Skjøte 13


Diplom datert 1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder)

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1542-05-14

Jordbruk, 1500-tallet, Gårder, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

1600-tallet, Jordbruk, Gårder, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Skjøte

Diplom datert 1647, 27. april Bergen, skjøte

1647-04-27

1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1663, 31 august, Bergen

1663-08-31

1600-tallet, Salg, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1664, 12 februar, Bergen

1664-02-12

1600-tallet, Salg, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Regning, Gårder, Skatt, Skjøte, Brannkontigent

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

1800-tallet, Gård, Salg, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23

1816-10-23

1800-tallet, Eiendom, Skjøte

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Gårder, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Skjøte fra Jens Hansen til Erich Luiholm paa 9 rode no 33, dat. Bergen 24/10 1806.

1806-10-24

1800-tallet, Eiendomsdokument, Skjøte

Skjøte fra Erich Luiholm til Magne Iversen Fyllingnæs paa 9 rode no 33, dat. Bergen 12/1 1813.

1813-01-12

1800-tallet, Eiendomsdokument, Skjøte