Skjøte 13

Samlinger knyttet til Skjøte

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0005
 • ubb-ms-0007
 • ubb-ms-0617
 • ubb-ms-0654
 • ubb-ms-0685
 • ubb-ms-0777-B
 • ubb-ms-0777-C
 • ubb-ms-0777-G
 • ubb-ms-0777-J
 • ubb-ms-0811-H-4
 • ubb-ms-0894
 • ubb-ms-0908-a
 • ubb-ms-0911-b
 • ubb-ms-0912
 • ubb-ms-0913
 • ubb-ms-1924-F

Diplom datert 1504, uten dag. Haugum i Valle (Setesdal, Aust Agder)

Jordbruk, Middelalderen, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1542, 14. mai. Vereide (Gloppen, Sogn og Fjordane)

1542-05-14

Jordbruk, 1500-tallet, Gård, Diplomer, Månedsmatsbol, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1615, 14. februar (1611, 29. november) Hordaland, Kvam, Noreim kunngjøring ; (salg)

1615-02-14

Jordbruk, 1600-tallet, Gård, Diplomer, Eiendomshandel, Laupsleie, Skjøte

Diplom datert 1647, 27. april Bergen, skjøte

1647-04-27

1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1663, 31 august, Bergen

1663-08-31

Salg, 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Diplom datert 1664, 12 februar, Bergen

1664-02-12

Salg, 1600-tallet, Diplomer, Eiendomshandel, Skjøte

Hagbarth Falsen

Brev 8. mai 1827

1827-05-08

1800-tallet, Regning, Gård, Skatt, Skjøte, Brannkontigent

Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Salg, 1800-tallet, Gård, Forsikring, Enkekassen, Skatt, Leiekontrakt, Skjøte, Lønn, Panteobligasjon, Obligasjon, Næringsskatt, Brannkontigent, Kadett, Skyld, Formueskatt, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel

Fortegnelse over etterlatte skjøter og dokumenter som angår eiendommer 6 rode No. 22 og 23

1816-10-23

1800-tallet, Eiendom, Skjøte

Honoratus Bonnevie

Brev til Christian Magnus Falsen fra Collegium Academicum ved Det Kongelige Frederiks Universitet (Universitetet i Oslo) 12. desember 1826.

Gård, Skjøte, Skyld, Universitetet i Oslo, Collegium academicum, Stiftsoverretten

Skjøte fra Jens Hansen til Erich Luiholm paa 9 rode no 33, dat. Bergen 24/10 1806.

1806-10-24

1800-tallet, Eiendomsdokument, Skjøte

Skjøte fra Erich Luiholm til Magne Iversen Fyllingnæs paa 9 rode no 33, dat. Bergen 12/1 1813.

1813-01-12

1800-tallet, Eiendomsdokument, Skjøte