Jordbruk 4


Ole Irgens

[Pløying, Straumsnes, Sundfjord]

Hest, Mann, Gutt, Jordbruk, Bonde, Åkerbruk, Plog

Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Sigurd Johnsen; Anders Killingstad; Ole Andreas Krogness

Naturen. Nr 7-8, Juli-August 1915, 39de aargang

Paleontologi, Astronomi, Nekrologer, Zoologi, Fugler, Jordbruk

Jens Holmboe

Ole Tollefsen Fagerlidal.

Nekrologer, Jordbruk

Knut Olai Bjørlykke

Internasjonal jordbunnsforskning og jordbrukskongressen i Washington D. C. 1927

Jordbruk