Jordbruk 13


Bjørn Berland

Jordbruk

Fargefotografi, Jordbruk, Lysbilde, 35 mm, Trær, Innmark

Bjørn Berland

Jordbruk

Fargefotografi, Jordbruk, Mann, Lysbilde, 35 mm, Bonde

Bjørn Berland

Cassava farm near Tamale 5.1.64

1964-01-05

Fargefotografi, Jordbruk, Lysbilde, 35 mm, Trær, Innmark

Bjørn Berland

Kakao. Nov. 64

Fargefotografi, Jordbruk, Lysbilde, 35 mm, Frukt, Fruktdyrking, Frukttrær

Bjørn Berland

Kakao på stammen nov. 64

Fargefotografi, Jordbruk, Lysbilde, 35 mm, Frukt, Fruktdyrking, Frukttrær

Bjørn Berland

Cocoa - drying Ashanti nov. 64

Arbeider, Bil, Fargefotografi, Jordbruk, Mann, Lysbilde, 35 mm

Bjørn Berland

Cassava. Ksi juni 65

Fargefotografi, Jordbruk, Lysbilde, 35 mm, Planter

Bjørn Berland

[Ghana 1962-1965]

Fargefotografi, Jordbruk, Mann, Lysbilde, 35 mm, Frukt, Fruktdyrking, Frukttrær

Ole Irgens

[Pløying, Straumsnes, Sundfjord]

Hest, Jordbruk, Mann, Gutt, Bonde, Åkerbruk, Plog

K. Knudsen & Co.

[Villa. Haugesund]

Ku, Villa, Jordbruk

Carl Fredrik Kolderup; Jens Holmboe; Anders Killingstad; Ole Andreas Krogness; Sigurd Johnsen

Naturen. Nr 7-8, Juli-August 1915, 39de aargang

Astronomi, Zoologi, Paleontologi, Nekrologer, Fugler, Jordbruk

Jens Holmboe

Ole Tollefsen Fagerlidal.

Nekrologer, Jordbruk

Knut Olai Bjørlykke

Internasjonal jordbunnsforskning og jordbrukskongressen i Washington D. C. 1927

Jordbruk