Motorskip 7


Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Pram, Slepebåt, Flytedokk, Motorskip

Gustav Brosing

Nordnes

1959-06-29

By- og småsteder, Kaianlegg, Fjordabåt, Kirke, Forretningsgård, Havneskur, Heisekran, Motorskip

Mittet & Co.

Håkonshallen og Walkendorfstårn

Murbolig, Festning, Motorskip

Atelier K. Knudsen

Utsigt fra Laxevaag 1918

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Bolighus, Kirke, Havn, Motorskip

Atelier K. Knudsen

Bergen, Skoltegrunnskaien

Mann, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Skur, Kran, Færing, Jernbaneskinner, Motorskip, Landgang

Atelier KK

Damsgård

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Motorskip

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

[Bergen Mekaniske Verksted, avd. Solheimsviken]

1955-06-02

Oversiktsbilde, Bolighus, Skipsbygging - verftsindustri, Motorskip, Flyfoto