Motorskip 9


Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Pram, Slepebåt, Flytedokk, Motorskip

Gustav Brosing

Nordnes

1959-06-29

By- og småsteder, Kaianlegg, Kirke, Fjordabåt, Forretningsgård, Havneskur, Heisekran, Motorskip

Mittet & Co.

Håkonshallen og Walkendorfstårn

Murbolig, Festning, Motorskip

Jacob Blaauw Kooter

Motorskip Nordanger

Skip, Skipsdekk, Havn, Motorskip

Jacob Blaauw Kooter

Motorskip Nordanger

Skip, Skipsdekk, Havn, Motorskip

Atelier K. Knudsen

Utsigt fra Laxevaag 1918

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Bolighus, Kirke, Havn, Motorskip

Atelier K. Knudsen

Bergen, Skoltegrunnskaien

Mann, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Skur, Kran, Færing, Jernbaneskinner, Motorskip, Landgang

Atelier KK

Damsgård

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Kaianlegg, Motorskip

Widerøe's Flyveselskap A/S; Vilhelm Skappel

[Bergen Mekaniske Verksted, avd. Solheimsviken]

1955-06-02

Oversiktsbilde, Bolighus, Skipsbygging - verftsindustri, Motorskip, Flyfoto