Fartøy 65


Lauritz Johan Bekker Larsen

Parti fra Vaagen.

By- og småsteder, Cities and villages, Bolighus, Residential Building, Kaianlegg, Næringsbygg, Fartøy

Gustav Brosing

[Skipet "Tigre" ved Skoltegrunnskaien]

Skip, Fartøy

Mittet & Co.

Bergen

Robåt, Sjøbod, Fartøy

Leif M. Endresen

[Fra eksplosjonen på Marineholmen. "Statsraad Lehmkuhl" til venstre.]

1940-05-08

Skip, Brann, Fartøy

Strandkaien sett fra Børstaket

1924-11-01

Oversiktsbilde, Overview, Kaianlegg, Hydrant, Fjordabåt, Fartøy, Torghandel

Eilif Thomassen

Strandkaien

Fiskebåt, Passasjerskip, Kaianlegg, Personbil, Fjordabåt, Fartøy, Havnelager

Eilif Thomassen

Broene sett fra Florida

Bro, Heisekran, Fartøy, Kull-lager

Herman Andersen

[Gruppebilde ombord i marinefartøy]

Gruppeportrett, Robåt, Fartøy

Enoch Djupdræt

[Bradbenken B.D.S., Bergen]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Fergekai, Forretningsgård, Fartøy

Enoch Djupdræt

[Bradbenken, Bergen.]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kaianlegg, Fergekai, Forretningsgård, Fartøy

Enoch Djupdræt

[Puddefjordsbroen]

Bro, Kaianlegg, Fartøy, Industriområde

Enoch Djupdræt

Fisketorget.

1956-05-09

Havn, Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

Enoch Djupdræt

[Fisketorvet, Bergen]

Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

Enoch Djupdræt

[Os]

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Enoch Djupdræt

Fisketorget.

1956-05-09

Havn, Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

Enoch Djupdræt

Fisketorget.

1956-05-09

Havn, Torg, Fiskehandel, Varebil, Personbil, Fartøy, Torghandel

[Skip og seilfartøy på fjord]

Dampskip, Fartøy

Parti fra Sjøstrand i Sogn

Bolighus, Residential Building, Naust, Fartøy

Knud Knudsen

Parti af Skien

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, School, Skole, Kaianlegg, Sjøbod, Fartøy

Knud Knudsen

Parti af Skien

By- og småsteder, Cities and villages, Kirke, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- I

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- II

By- og småsteder, Cities and villages, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Knud Knudsen

Kristiania fra Egeberg- I

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Knud Knudsen

Gudvangen i Sogn

Fjord, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bolighus, Residential Building, Naust, Fartøy

Knud Knudsen

Parti fra Fjærland i Sogn

Isbre, Fjell, Fjord, Hesje, Fartøy

Knud Knudsen

Parti af Ulvik i Hardanger

Fjord, Kirke, Fartøy

Knud Knudsen

Parti ved Heen

Fartøy

Atelier KK

[Elsero, Stormøllen]

Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Skog, Fartøy, Barnehjem

Atelier KK

[Vågen før Strandkaien ble bygget]

1918-09-16

Robåt, Havn, Lekter, Kran, Gjenreising og sanering, Fartøy, Barn og andre voksne

Atelier KK

[Skip."Klinker"]

Fartøy

Atelier KK

[Skip. "Klinker"]

Fartøy

Atelier KK

[Parti fra Bergen sett fra Fjellveien]

Fjord, Kirke, Havn, Oversiktsbilde, Overview, Bolighus, Residential Building, Forretningsgård, Fartøy, Våg

Atelier KK

[Nøstebukten ca. 1920.]

Fjord, Skøyte, Havn, Lastebil, Slepebåt, Fartøy

Atelier KK

[Mjellem & Karlsen A/S]

Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Fartøy

Atelier KK

[Nøstet]

Næringsbygg, Forretningsgård, Fartøy

Atelier K. Knudsen

[Ødeleggelser etter eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Kaianlegg, Heisekran, Husruin, Fartøy

Atelier KK

Norsk Brændselolje A/S

Kaianlegg, Oljefat, Sixpence, Fartøy, Arbeidsklær, Marineuniform, Tankbil, Luftputebåt

Atelier KK

[Gamle Nygårdsbro sett fra Solheimsviken]]

Fjord, Bro, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Atelier KK

Mot Gamle Nygårdsbro og Store Lungegårdsvann

Bro, Oversiktsbilde, Overview, Fartøy

Knud Knudsen

[Bryggen]

Kaianlegg, Forretningsgård, Vippebommer, Fartøy

Knud Knudsen

[Jansons vengebåt]

Fartøy, Vengebåt

Knud Knudsen

[Jansons vengebåt]

Fartøy, Vengebåt

Knud Knudsen

[Uten Tittel]

Færing, Fartøy

Knud Knudsen

Børsen og Fisketorvet, Bergen

Robåt, Torg, Forretningsgård, Børs, Fartøy, Torghandel, Manufakturhandel

Knud Knudsen

[Fsiketorget]

Robåt, Forretningsgård, Børs, Fartøy, Torghandel, Manufakturhandel

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Kanal, Vei, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Fartøy

Knud Knudsen

[Heilbronn]

Havn, Bolighus, Residential Building, Kanal, Fartøy

Knud Knudsen

[København]

By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Fartøy

Knud Knudsen

Den gamle Flydebro ved Köln

1862-05-06

By- og småsteder, Cities and villages, Bro, Fartøy

Knud Knudsen

[København]

Bygninger, By- og småsteder, Cities and villages, Havn, Fartøy