Skipsvrak 59


Ukjent

[Redningsbåter og vrak på Puddefjorden]

Dampskip, Slepebåt, Skipsvrak, Redningsskøyte

John Irminger

[Hopen som dannet seg etter eksplosjonen. Gaten er ryddet.]

1944-04-20

Lastebil, Skipsvrak

[Bährensfels etter bombetreff]

1940-04-14

Skipsvrak, Bombetreff

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Militæruniform, Soldat, Bil, Soldathjelm, Båt, Mann, Kanal, Tromme, Motorsykkel, Skipsvrak, Frisør, Trommeslager, Skilt, Sekkepipe, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, DANOR-bataljonen, Piggtråd, Hovedkvarter, Strykejern

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Jernbanebro, Båt, Mann, Flagg, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Jernbanebro, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Jernbanebro, Kanal, Kamera, Fotograf, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

By- og småsteder, Mann, Flagg, Kanal, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1956/57]

Interiør og innredning, Skip, By- og småsteder, Kamera, Skipsvrak, Seng, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

1957-01-27

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Bil, Skipsvrak, General, Bensinstasjon, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Skip, Båt, Mann, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Tradisjonelle båttyper, Mann, Gruppe, Frakk, Kamera, Skipsvrak, General, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, Kontor, Militæruniform, Gruppe, Skipsvrak, General, FN, UNEF, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Jernbanebro, Mann, 35 mm, Skipsvrak, FN, Kontaktkopi, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Arbeider, By- og småsteder, Mann, Kanal, Fotograf, Skipsvrak, Filmkamera, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Militæruniform, Mann, Kanal, Dress, Slepebåt, Skipsvrak, General, Solbriller, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging, Diplomat

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Interiør og innredning, By- og småsteder, Mann, Kanal, Slepebåt, Mikrofon, Journalist, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Kontaktkopi, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

Fargefotografi, Kanal, Gutt, Lysbilde, 35 mm, Skipsvrak, Kranbåt, FN, UNSCO, Skipsberging

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1957]

By- og småsteder, Kanal, Slepebåt, Skipsvrak, Kranbåt, FN, Mellomformat, UNSCO, Skipsberging

Atelier K. Knudsen

[Kaien på høyre side i Sørevågen. BMV modellverksted til venstre i bakgrunnen]

1944-10-04

Skipsbygging - verftsindustri, Verksted, Skipsvrak, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Verftsområde på Laksevåg]

1944-10-04

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Skipsvrak, Bombetreff

Atelier K. Knudsen

[Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Havn, Forlis, Kaianlegg, Festning, Ruiner, Skipsvrak

Atelier KK

[Etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Havn, Kaianlegg, Ruiner, Skipsvrak

Atelier K. Knudsen

[Festningskaien etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Krig, Skip, By- og småsteder, Kaianlegg, Skipsvrak

Atelier K. Knudsen

[Laksevåg etter eksplosjonsulykken 1944]

1944-04-20

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Kaianlegg, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[D/S Rogalands forlis ved Bradbenken.]

1944-04-20

Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Walckendorftårnet og kaien foran "Rogaland".]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Eksplosjonen sett fra Nordnes]

1944-04-20

Oversiktsbilde, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken sett fra Nordnes.]

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

[Eksplosjonen]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Eksplosjonsulykken]

1944-04-20

Bygninger, Husruin, Skipsvrak

Leif M. Endresen

[Ødeleggelsene av Bergenhus festning.]

1944-04-20

Kaianlegg, Ruiner, Skipsvrak

Ukjent

[Ukjent skip senket i Leden.]

Skip, Skipsvrak, Bombetreff

Ukjent

["Rogaland" delvis sunket etter eksplosnonen.]

1944-04-20

Fjordabåt, Skipsvrak

Ukjent

[D/S "Rogaland". Hopen ved Bradbenken.]

1944-04-20

Lastebil, Personbil, Skipsvrak

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Skipsvrak

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944.

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

Bergen. Eksplosjonsulykken 20 april 1944

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

Bergen Eksplosjonsdagen 20 apr. 1944

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

[B.D.S. og "Rogaland" i hopen mellom Festningskaien og Bradbenken.]

1944-04-20

Skipsvrak

[Ytterst på Skoltegrunnskaien etter bombing av Bärenfels.]

1940-04-14

Skipsvrak, Bombetreff

Ukjent

[Ved Bradbenken dagen etter.]

1944-04-20

Kaianlegg, Skipsvrak

Ukjent

[Nå brenner det på Nordnes også.]

1944-04-20

Brann, Skipsvrak

Ukjent

[Båtene er havnet på kaien.]

1944-04-20

Kaianlegg, Skipsvrak

Ukjent

[Bradbenken etter eksplosjonsulykken.]

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

[Foran "B.D.S"]

1944-04-20

Husruin, Skipsvrak

Ukjent

[Festningskaien med Havnevesenets byggning i bakgrunnen.]

1944-04-20

Kaianlegg, Husruin, Ruiner, Skipsvrak

Ukjent

[D/S "Rogaland". Nykirken i bakgrunnen.]

1944-04-20

Kaianlegg, Skipsvrak