Kongeskip 18


Lauritz Johan Bekker Larsen

Kongeskibet forlader Vaagen 23/7.06

1906-07-23

Flag, Flagg, Robåt, Havn, Kaianlegg, Kamera, Fotograf, Kongeskip

Lauritz Johan Bekker Larsen

Den engelske Kongejacht paa Puddefjorden, Høsten '04

Kongeskip

Lauritz Johan Bekker Larsen

Den engelske Kongejacht paa Puddefjorden, Høsten '04

Kongeskip

Kongeinntoget 1906

Kongeskip

Ukjent

Fra Kroningsreisen. Kongeskibet Heimdals Ankomst.

Flag, Flagg, Folkemengde, Kaianlegg, Kongeskip

Gustav Brosing

[Kong Olavs kroningsbesøk i Bergen 26. juni 1958]

1958-06-26

Skøyte, Kongeskip

Gustav Brosing

[Kong Olavs signingsferd]

1958-06-26

Kongeskip

Gustav Brosing

[Kong Olavs signingsferd]

1958-06-26

Kongeskip

Anton J. Karlsen

Landstigningen

Postkort, Kongeskip

Waldemar Selmer

[Bergen Havn]

Roing, Krigsskip, Robåt, Havn, Ferge, Kaianlegg, Åre, Kongeskip

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Kaptein, Kongeskip

Atelier KK

[Kong Haakon VII ombord på "Prins Olav"]

Skip, Konge, Kaptein, Kongeskip

Selmer Malvin Norland

Kongeparets Ankomst til Bergen 23. Juli 1906

1906-07-23

Konge, Kongeskip, Landgang

Norvin Reklamefoto

[Norge]

1962-08-06

Skip, Mekanisk verksted, Kongeskip

Norvin Reklamefoto

[Norge]

1962-08-06

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Kongeskip, Tørrdokk

Norvin Reklamefoto

[Norge]

1962-08-06

Skipsbygging - verftsindustri, Kongeskip, Tørrdokk

Norvin Reklamefoto

[Norge]

1962-08-06

Skip, Mekanisk verksted, Skipsbygging - verftsindustri, Kongeskip

Lauritz Johan Bekker Larsen

[Kongebesøk]

1906-07-23

Folkemengde, Kaianlegg, Tribune, Kongeskip