Hydrofoil 4


Finn Tollefsen

Hydrofoil

By- og småsteder, Cities and villages, Båt, Boat, Havn, Kran, Pressefotografi, Mellomformat, Medium format, Hydrofoil

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Landgang, Kamerater, Hydrofoil

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Cities and villages, Kaianlegg, Landgang, Kamerater, Hydrofoil

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Byfjorden]

1962-07-18

Flyfoto, Aerial photo, Oversiktsbilde, Overview, Hydrofoil