Hydrofoil 4


Finn Tollefsen

Hydrofoil

By- og småsteder, Båt, Havn, Kran, Pressefotografi, Mellomformat, Hydrofoil

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Kaianlegg, Landgang, Kamerater, Hydrofoil

Solveig Greve

[Gutter på kaien]

By- og småsteder, Kaianlegg, Landgang, Kamerater, Hydrofoil

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Byfjorden]

1962-07-18

Flyfoto, Oversiktsbilde, Hydrofoil