Redningsskøyte 29


Ukjent

[Redningsbåter og vrak på Puddefjorden]

Dampskip, Slepebåt, Skipsvrak, Redningsskøyte

Oscar Hansen

[Redningsskøyter på lille Lungegårdsvann, Bergensutstillingen 1910]

Seilbåt, Mann, Kaianlegg, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

Knust plate

Sjø, Seilskip, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

Redningssköitenes Mandskap

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

Redningssköitenes Mandskap

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

Redningssköitenes Mandskap

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Sjø, Seilbåt, Seil, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Sjø, Robåt, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Sjø, Robåt, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Sjø, Seilbåt, Seil, Redningsskøyte

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

2 Nordændinger og 2 Nordmöringer som Mandskab paa en Redningssköite

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Fredrik Meltzer Wallem

R/S Stavanger Mannskapet

Gruppeportrett, Sjømann, Redningsskøyte, Båtlue, Bart

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

Atelier KK

[Skipsforlis]

Skip, Forlis, Redningsskøyte

K. Knudsen & Co

Redningsskjøiterne

By- og småsteder, Vann, Redningsskøyte

Oscar Sophus Sund

Vestfj. 1927

Redningsskøyte

Ukjent

[Damsgaard]

Ferge, Redningsskøyte

Widerøe's Flyveselskap A/S

U.S.F.

Flyfoto, Oversiktsbilde, Redningsskøyte, Sardinfabrikk