Lasteskip 97


Lauritz Johan Bekker Larsen

[Bryggen]

Forretningsgård, Vippebommer, Lasteskip

Gustav Brosing

Møhlenpris.

Boligblokk, Kaianlegg, Industribygning, Fortøyningsbøye, Lasteskip

Gustav Brosing

Møhlenpris

Boligblokk, Kirke, Skøyte, Industribygning, Fortøyningsbøye, Lasteskip

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Heisekran, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Gustav Brosing

Laksevåg, flytedokken

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Slepebåt, Lasteskip, Flytedokk

Mittet & Co.

Bergen Sandviken

Bolighus, Oversiktsbilde, Sjøbod, Lasteskip

Bergen Sandviken mot Løvstakken

Bolighus, Oversiktsbilde, Sjøbod, Lasteskip

Gustav Brosing

Skuteviken

Kaianlegg, Sjøbod, Lasteskip

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal mølle under bygging]

1937-04-23

Mølle, Lasteskip

Einar Helmers-Olsen

[Vaksdal mølle]

1937-04-23

Mølle, Lasteskip

Johan Alfred Orning Isdahl

[DS Bessa]

Havn, Lasteskip

Johan Alfred Orning Isdahl

[MV Afrika]

Lasteskip

Edwood Christensen

[MS Ingøy]

1950-09-15

Passasjerskip, Lasteskip

Edwood Christensen

[MS Ingøy]

1950-09-15

Passasjerskip, Lasteskip

Christian Olai Heggland

[DS Solferino]

Sjøbod, Pram, Lasteskip

Jacob Blaauw Kooter

Frakt

Arbeider, Tradisjonelle båttyper, Lasteskip

Jacob Blaauw Kooter

Havnebilde

Dampskip, Havn, Tradisjonelle båttyper, Lasteskip

John Bernhard Rekstad

Strandlinjen Finneide 1912

Landskap, Geologi, Industribygning, Lasteskip

Knud Knudsen

uten tittel

Robåt, Havn, Fraktefartøy, Vippebommer, Jekt, Trelast, Lasteskip

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Fra utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Arbeider, Kaianlegg, Tønne, Sekk, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Tønne, Lasteskip, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Utskipningshavnen til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Kran, Lasteskip, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

Fra utskipningskaien til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918

Kaianlegg, Oljefat, Kran, Lasteskip, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk

Atelier KK

[Fabrikkbygning. Skip ved havnen ca. 1921]

Brygge, Fabrikk, Lasteskip

Atelier KK

[Skip med navn Kulsdal]

Dampskip, Lasteskip

Atelier KK

[Skip med navn Kulsdal]

Dampskip, Lasteskip

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforetning. Skip ved kaien]

1926-03-29

Skipsbygging - verftsindustri, Festning, Kaianlegg, Kran, Slepebåt, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning]

1926-03-29

Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

1926-03-29

Arbeider, Lekter, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

1926-03-24

Arbeider, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Fredriksberg. Firma Engelsen & Sars, kull og vedforretning.]

Arbeider, Kran, Kullhandel, Lasteskip, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Skip,"San Miguel", Kristiania]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Skip, "San Miguel", Kristiania]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Skip, "San Miguel", Kristiania]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Tre skip, det ene "San Miguel". Fraktebåter ligger ved siden av skipet]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Tre skip, det ene ved navn "San Miguel". Fraktebåter ligger ved siden av skipene]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Skip."San Miguel" ligger fortøyd. Små båter ved skipet]

Lekter, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier K. Knudsen

[Tre skip, et ved navn"San Miguel", et ved navn Santiago ca. 1923]

Fjell, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter

Atelier KK

[Tre skip, et med navn "San Miguel", et med navn "Santiago" ca. 1923]

Fjell, Lasteskip, Skipsmegler, Skibsmæglere & befragtningsagenter