Saueskrott 1


Atelier KK

[Interiør, Frantz Bohne slakterforretning]

Kjøtthandel, Butikkinteriør, Slakteri, Slagtere & pølsemakere, Skinke, Griseskrott, Saueskrott