Sild- og fiskehandlere 53


[Bryggen]

By- og småsteder, Hest, Flagg, Gate, Fiskeri-handel, Tønne, Torghandel, Sild- og fiskehandlere

John Kjølvik

[Bredsgården, nedre del, sett oppover.]

Mann, Postkort, Arbeider, Lastebil, Trehusbebyggelse by, Smalgang, Kost, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Mann, Fiskeri-handel, Kontor, Taklampe, Skrivebord, Sild- og fiskehandlere, Kontorpresse

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Mann, Stol, Fiskeri-handel, Lampe, Kontor, Skrivebord, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Mann, Fiskeri-handel, Kontor, Taklampe, Skrivebord, Sild- og fiskehandlere, Kontorpresse

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen 1917]

Mann, Stol, Fiskeri-handel, Yrkesklær, Kontor, Skrivebord, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Christian Koren-Wibergs kontor på Bryggen]

Mann, Fiskeri-handel, Kontor, Skap, Langpipe, Glass, Karaffel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør fra Christian Koren-Wibergs kontor.]

Stol, Fiskeri-handel, Kontor, Ovn, Innrammede bilder, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Hollendergaten 10]

Inngangsparti, Vindu, Bolighus, Fiskeri-handel, Steinkjeller, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Hollendergaten 10]

Inngangsparti, Vindu, Bolighus, Fiskeri-handel, Steinkjeller, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Vindu, Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Vindu, Fiskebåt, Brygge, Robåt, Fiskeri-handel, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskebåt, Brygge, Fiskeri-handel, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[A/S Nordisk Sildeeksport sitt sildesalteri på Askøy ca. 1919]

Fiskeri-handel, Byggeplass, Våg, Vindeark, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[Parti fra Bryggen]

Gatelys, Repslager, Fiskehandel, Tobakkhandel, Håndkjerre, Kullhandel, Skohandel, Sild- og fiskehandlere, Repslagere, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Parti fra Bryggen]

Gatelys, Repslager, Fiskehandel, Tobakkhandel, Håndkjerre, Kullhandel, Skohandel, Sild- og fiskehandlere, Repslagere, Skomakere - skotøiforretninger, Cigar- & tobaksforretninger, Kul- & vedforetninger

Atelier KK

[Lossing av tørrfisk.]

Mann, Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Båt med tørrfisk ca. 1925]

Mann, Havn, Fiskehandel, Fraktefartøy, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklast ca. 1925]

Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. En mann i arbeid]

Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925.]

Mann, Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. En mann i arbeid]

Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. To menn i arbeid]

Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. fem menn står oppå lasten]

Mann, Havn, Fiskehandel, Arbeider, Fraktefartøy, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1924. En mann i arbeid]

Havn, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. Tre menn i arbeid]

Havn, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Eksteriør av sjøboder bl. a. "E. Hausvik" på bygningen ca 1924]

Bolighus, Fiskebåt, Sild- og fiskehandlere, Sildesalteri

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Sjøbod, Fiskehandel, Robåt, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Sjøbod, Fiskehandel, Robåt, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Sjøbod, Fiskehandel, Robåt, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Parti fra Skuteviken]

1925-02-07

Sjøbod, Fiskehandel, Robåt, Vindeark, Eksportforretninger, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Fiskehandel, Trekasse, Arbeider, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Fiskehandel, Trekasse, Arbeider, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Fabrikkinteriør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Mann, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri]

Kvinne, Kvinner i arbeid, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Vekt, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Mann, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Varemessen i Bergen 1927]

Stol, Fiskehandel, Bord, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Eksteriør, Utstillingspaviljong for Einar Hausviks hermetikk]

Mann, Kvinne, Paviljong, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Interiør, utstillingspaviljong med kontor]

Stol, Fiskehandel, Kontor, Skrivebord, Skrivemaskin, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Skuteviksboder 21-24, med Rotthaugen skole i bakgrunnen]

Sjøbod, Bolighus, Fiskeri-handel, Lekter, Barneskole, Sild- og fiskehandlere, Skinn og lærhandel, Skind- & lærhandlere

Atelier KK

[Herman von Tangens sønner A/S, Skuteviksboder 6]

Sjøbod, Fiskeri-handel, Lekter, Skøyte, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen]

1933-01-11

Fiskebåt, Fisker, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Fiskebåt, Havn, Kran, Barn og andre voksne, Sildefiske, Godstog, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Kvinne, Fiskebåt, Havn, Fiskehandel, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Robåt, Sildefiske, Sild- og fiskehandlere

Atelier KK

[Folkeliv på Fisketorget]

Oversiktsbilde, Sykkel, Torg, Lastebil, Torghandel, Sild- og fiskehandlere