Fysikk 209


Ukjent

Guro Else Gjellestad, 1914-1972

Fysikk, Kvinne, Universitet og forskning, Portrett, Laboratorium

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; John Tyndall

Naturen. Nr. 1, Januar 1877, 1. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Insekter, Landbruk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider

Naturen. Nr. 2, Februar 1877, 1. årgang

Fysikk, Zoologi, Insekter, Landbruk, Bartre

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; Elisee Reclus

Naturen. Nr. 5, Mai 1877, 1. årgang

Fysikk, Zoologi, Forskningsekspedisjon

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1877, 1. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Geografi

Hans Henrik Reusch

Telefonen

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Friedrich Merkel

Naturen. Nr. 12, Desember 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Geologi, Fysikk, Ornitologi

Friedrich Merkel

De optiske Lindsers Historie

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; Oskar Emil Schiøtz; Rodolphe Radau

Naturen. Nr. 5, Mai 1878, 2. årgang

Geologi, Fysikk

Oskar Emil Schiøtz

De sidste Gase

Fysikk

Rodolphe Radau

Lydens Forplantelseshastighed i Vand

Fysikk

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Hans Henrik Reusch; Oskar Emil Schiøtz; Johan Nicolai Hertzberg

Naturen. Nr. 6, Juni 1878, 2. årgang

Fysikk, Geografi, Kommunikasjon, Kjemi

Oskar Emil Schiøtz

De sidste Gase

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Axel Severin Steen; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1878, 2. årgang

Fysikk, Meteorologi, Geografi

Ukjent

Det nyeste akustiske Vidunder

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Maurice Girard

De første Eksperimenter med Luftens Elektricitet

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Maurice Girard; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen

Naturen. Nr. 2, Februar 1879, 3. årgang

Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Maurice Girard

De første Eksperimenter med Luftens Elektricitet

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

Naturen. Nr. 3, Mars 1879, 3. årgang

Fysikk, Meteorologi, Zoologi, Næringsmidler

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Ukjent

Elektrisk Lys

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

Naturen. Nr. 4, April 1879, 3. årgang

Geologi, Astronomi, Fysikk, Næringsmidler

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Ukjent

Elektrisk Lys

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Carl Anton Bjerknes

Naturen. Nr. 5, Mai 1879, 3. årgang

Geologi, Fysikk, Ornitologi

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; F. Arentz

Naturen. Nr. 6, Juni 1879, 3. årgang

Botanikk, Fysikk

F. Arentz

Om Telefonerne

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

Naturen. Nr. 7, Juli 1879, 3. årgang

Geologi, Botanikk, Fysikk, Zoologi, Geofysikk

F. Arentz

Om telefonerne

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Georg Ossian Sars; Dietrichson; Johan Herman Lie Vogt

Naturen. Nr. 10, Oktober 1879, 3. årgang

Fysikk, Zoologi

Dietrichson

Elektrisk Bremseapparat for Jernbanetog

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk, Fysiologi

Ukjent

Springkilder

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Dietrichson

Naturen. Nr. 4, April 1880, 4. årgang

Fysikk, Fysiologi

Carl Anton Bjerknes

Hydrodynamiske Analogier til de statisk elektriske og de magnetiske Kræfter

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes

Naturen. Nr. 6, Juni 1880, 4. årgang

Fysikk, Geografi

Carl Anton Bjerknes

Hydrodynamiske Analogier til de statisk elektriske og magnetiske Kræfter.

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Botanikk, Astronomi, Fysikk

F. Arentz

Er det muligt at konstruere en flyvende Maskine.

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; O.A. Corneliussen; Gabriel Auguste Daubrée

Naturen. Nr. 10, Oktober 1880, 4. årgang

Geologi, Fysikk, Zoologi

Carl Frederik Krafft

Fotofonen.

Fysikk

Carl Frederik Krafft; Jacob Bøckmann Barth; Sophus Septimus Henrichsen; Severin Segelcke Wleügel

Naturen. Nr. 3, Mars 1881, 5te. Aargang

Fysikk, Zoologi, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Sophus Septimus Henrichsen

Straalende Materie

Fysikk

Carl Frederik Krafft; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

Naturen. Nr. 4, April 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Fysikk, Kjemi

Sophus Septimus Henrichsen

Straalende Materie

Fysikk

Dietrichson

Reese's Smelteskive

Fysikk

Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Carl Frederik Krafft; Axel Severin Steen; Oskar Emil Schiøtz

Naturen. Nr. 11, November 1881, 5te. Aargang

Fysikk, Kjemi, Polarforskning