Fysikk 231

Samlinger knyttet til Fysikk

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0182
  • ubb-ms-0309

Ukjent

Guro Else Gjellestad, 1914-1972

Kvinne, Universitet og forskning, Portrett, Fysikk, Laboratorium

Poul La Cour

Tidens Naturlære

Naturvitenskap, Fysikk, Lærebok

Hans Henrik Reusch

Naturkundskab. Nr 1. (Større udgave.) Anden del. Fysik, kemi, menneskets legeme og sundhedens bevarelse.

Fysikk, Kjemi, Anatomi, Lærebok, Helse

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider; John Tyndall

Naturen. Nr. 1, Januar 1877, 1. årgang

Astronomi, Geologi, Fysikk, Insekter, Landbruk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Jacob Sparre Schneider

Naturen. Nr. 2, Februar 1877, 1. årgang

Zoologi, Fysikk, Insekter, Landbruk, Bartre

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; Elisee Reclus

Naturen. Nr. 5, Mai 1877, 1. årgang

Zoologi, Fysikk, Forskningsekspedisjon

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Henrik Mohn

Naturen. Nr. 10, Oktober 1877, 1. årgang

Astronomi, Geologi, Geografi, Fysikk

Hans Henrik Reusch

Telefonen

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Friedrich Merkel

Naturen. Nr. 12, Desember 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Ornitologi, Geologi, Fysikk

Friedrich Merkel

De optiske Lindsers Historie

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Theodor Kjerulf; Oskar Emil Schiøtz; Rodolphe Radau

Naturen. Nr. 5, Mai 1878, 2. årgang

Geologi, Fysikk

Oskar Emil Schiøtz

De sidste Gase

Fysikk

Rodolphe Radau

Lydens Forplantelseshastighed i Vand

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Oskar Emil Schiøtz; Johan Nicolai Hertzberg; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck

Naturen. Nr. 6, Juni 1878, 2. årgang

Geografi, Fysikk, Kommunikasjon, Kjemi

Oskar Emil Schiøtz

De sidste Gase

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Henrik Mohn; Axel Severin Steen

Naturen. Nr. 10, Oktober 1878, 2. årgang

Geografi, Fysikk, Meteorologi

Ukjent

Det nyeste akustiske Vidunder

Fysikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; Jacob Worm-Müller; Maurice Girard

Naturen. Nr. 1, Januar 1879, 3. årgang

Astronomi, Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Fysiologi

Maurice Girard

De første Eksperimenter med Luftens Elektricitet

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Maurice Girard; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen

Naturen. Nr. 2, Februar 1879, 3. årgang

Fysikk, Kjemi, Næringsmidler, Insekter

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Maurice Girard

De første Eksperimenter med Luftens Elektricitet

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; E. Sauvage; Jules Jamin

Naturen. Nr. 3, Mars 1879, 3. årgang

Zoologi, Fysikk, Næringsmidler, Meteorologi

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Ukjent

Elektrisk Lys

Fysikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Ingebrigt Severin Hagen; Jules Jamin

Naturen. Nr. 4, April 1879, 3. årgang

Astronomi, Geologi, Fysikk, Næringsmidler

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Ukjent

Elektrisk Lys

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Carl Anton Bjerknes

Naturen. Nr. 5, Mai 1879, 3. årgang

Ornitologi, Geologi, Fysikk

Carl Anton Bjerknes

Ældre Tiders Anskuelser om de fysiske Grundforhold

Fysikk

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; F. Arentz

Naturen. Nr. 6, Juni 1879, 3. årgang

Botanikk, Fysikk

F. Arentz

Om Telefonerne

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Thomas Christian Thomassen; F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille

Naturen. Nr. 7, Juli 1879, 3. årgang

Zoologi, Geologi, Botanikk, Fysikk, Geofysikk

F. Arentz

Om telefonerne

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Georg Ossian Sars; Dietrichson; Johan Herman Lie Vogt

Naturen. Nr. 10, Oktober 1879, 3. årgang

Zoologi, Fysikk

Dietrichson

Elektrisk Bremseapparat for Jernbanetog

Fysikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz; Benjamin Ward Richardson

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk, Fysiologi

Ukjent

Springkilder

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes; Dietrichson

Naturen. Nr. 4, April 1880, 4. årgang

Fysikk, Fysiologi

Carl Anton Bjerknes

Hydrodynamiske Analogier til de statisk elektriske og de magnetiske Kræfter

Fysikk

Hans Henrik Reusch; Carl Anton Bjerknes

Naturen. Nr. 6, Juni 1880, 4. årgang

Geografi, Fysikk

Carl Anton Bjerknes

Hydrodynamiske Analogier til de statisk elektriske og magnetiske Kræfter.

Fysikk

Sophus Tromholt; Hans Henrik Reusch; F. Arentz

Naturen. Nr. 7, Juli 1880, 4. årgang

Astronomi, Botanikk, Fysikk

F. Arentz

Er det muligt at konstruere en flyvende Maskine.

Fysikk

Hans Henrik Reusch; O.A. Corneliussen; Carl Frederik Krafft; Gabriel Auguste Daubrée

Naturen. Nr. 10, Oktober 1880, 4. årgang

Zoologi, Geologi, Fysikk

Carl Frederik Krafft

Fotofonen.

Fysikk

Jacob Bøckmann Barth; Carl Frederik Krafft; Sophus Septimus Henrichsen; Severin Segelcke Wleügel

Naturen. Nr. 3, Mars 1881, 5te. Aargang

Zoologi, Fysikk, Marinbiologi, Kjemi, Skogbruk

Sophus Septimus Henrichsen

Straalende Materie

Fysikk

F. Arentz; Johan Nordal Fischer Wille; Dietrichson; Carl Frederik Krafft; Sophus Septimus Henrichsen; Hercules Tornøe

Naturen. Nr. 4, April 1881, 5te. Aargang

Botanikk, Fysikk, Kjemi