Samer 7


Wilhelm Frimann Koren Christie

”Gives der endnu Spoer af at der i Oldtiden har boet Lapper (Finnlapper) i Norges vestlige Fjeldegne?”

Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie

Notater til Opsatsen om Spoer af Lapper i Bergens Stift. W. F. K. Christies hånd.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie; Paulus Tønder

“Gaardsnavne af Find- eller Queen-“. Notat i W. F. K. Christies hånd. Andre side: Brev fra Paulus Tønder til W. F. K. Christie.

1800-tallet, Bergen, Kulturhistorie, Samer, Lapper

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Optegnelser 79: [Rune-Bommen, Lap-Trommen.]

1800-tallet, Bergen, Samer, Bergens Museum, Lapper

Andreas Bredal Wessel

Et gammellappisk bygverk.

Samer, Bygningsbeskrivelser