Tørrfisklager 24


Ukjent

Sorteringsrum for fisk

Øks, Arbeider, Tørrfisk, Tørrfisklager

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Mann, Postkort, Arbeider, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tørrfisklager, Tradisjonell byggeskikk

Ukjent

Dramshusen

Sjøbod, Fiskeri-handel, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Bygningsarbeider, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Sjøbod, Fiskehandel, Byggeplass, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Mann, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Mann, Fiskeindustri, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Mann, Sjøbod, Fiskehandel, Arbeider, Tønne, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Mann, Sjøbod, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Mann, Sjøbod, Fiskehandel, Arbeider, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Mann, Båt, Sjøbod, Fiskehandel, Arbeider, Tønne, Fraktefartøy, Tørrfisk, Tørrfisklager

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Fra Tyskebryggen

By- og småsteder, Trikkeskinner, Lagerarbeider, Tørrfisklager