Tørrfisk 100


Anders Beer Wilse

I Bredsgaarden. Bergen.

1902-07-12

Arbeider, Eksteriør, Tørrfisk

[Bryggen, Bredsgården]

Kvinne, Fiskehandel, Stereoskopfotografi, Tønne, Tørrfisk

Sophus Tromholt

Fisk ophængt til tørring. Latnæringen

UNESCO, Tørrfisk, Fiskehjell

Olaus Olsen

[Reine]

Sjøbod, Tørrfisk, Fiskevær

Arne Edin

Fra Mehamn

Brygge, Oversiktsbilde, Kaianlegg, Tørrfisk

Ukjent

[Tørrfisk lempes på land på Tyskebryggen]

Trillebår, Mann, Tørrfisk

Ellisif Wessel

[Fisk hengt opp til tørk på fiskehjell]

Tørrfisk, Fiskehjell

[Klippfiske]

Arbeidsliv og næringer, Fisk, Tørrfisk, Klippfisk

[Bryggefronten f.o.m Hjortegården, sett mot Rosenkrantztårnet]

Gatelys, By- og småsteder, Gate, Hestekjerre, Kaianlegg, Trehusbebyggelse by, Vippebommer, Tørrfisk

Ukjent

[Bryggefronten f.o.m Søstergården, sett sydøstover. Ca. 1900?]

Gatelys, By- og småsteder, Barneklær, Gate, Barn i arbeid, Kaianlegg, Gutt, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trikkeskinner, Vippebommer, Tørrfisk, Matrosdress, Avisbud

Ukjent

Sorteringsrum for fisk

Arbeider, Øks, Tørrfisk, Tørrfisklager

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Arbeider, Postkort, Mann, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tradisjonell byggeskikk, Tørrfisklager

Ukjent

Parti fra Hovden i Vesterålen

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Ukjent

Mehavn

Fjord, Snø, Fiskebåt, Bolighus, Vinter, Naust, Tørrfisk, Molo, Fiskevær

Ukjent

[Tørrfisk]

Snø, Fiskebåt, Vinter, Tønne, Tørrfisk, Fiskevær

Ukjent

[Mehavn?]

Landskap, Snø, Vinter, Tørrfisk, Fiskevær

Ukjent

[Berlevåg]

By- og småsteder, Fiskebåt, Bolighus, Tørrfisk, Fiskevær

Ukjent; G. Hagens forlag

[Tørrfisk]

Landskap, Snø, Vinter, Tørrfisk, Fiskevær

Ukjent

Fiskeopkjøper

Snø, Fiskebåt, Robåt, Seilbåt, Vinter, Tørrfisk

Gustav Emil Mohn

[Tørrfisklast under lossing i Sandviken]

Sjømann, Fiskehandel, Sjøbod, Tørrfisk, Lossing, Nordlandsbåt

Gustav Emil Mohn

[Bergestøen i Sandviken]

Sjømann, Fiskehandel, Sjøbod, Tørrfisk, Lossing, Nordlandsbåt

Gustav Emil Mohn

[Tørrfisklast under lossing i Sandviken]

Sjømann, Fiskehandel, Sjøbod, Tørrfisk, Lossing, Nordlandsbåt

Gustav Emil Mohn

[Bergestøen i Sandviken]

Sjømann, Fiskehandel, Sjøbod, Tørrfisk, Lossing, Nordlandsbåt

Gustav Emil Mohn

[Bergestøen i Sandviken]

Sjømann, Fiskehandel, Sjøbod, Fraktefartøy, Tørrfisk, Lossing, Nordlandsbåt

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Yrkesklær, Mann, Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Torsk

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Arbeider, Fiskeindustri, Yrkesklær, Mann, Barn i arbeid, Kaianlegg, Gutt, Tørrfisk, Fiskevær, Oljebukse, Torskehoder

Gustav Emil Mohn

[Tind i Lofoten]

Fisker, Fisk, Fiskehandel, Kaianlegg, Tørrfisk, Fiskevær, Nordlandsbåt, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Ballstad?]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Fra Sørvågen i Lofoten]

Fjell, Oversiktsbilde, Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Kræmmervika?]

Oversiktsbilde, Tørrfisk, Fiskevær, Hav, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Fiskehjell]

Oversiktsbilde, Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Fra Sørvågen]

Oversiktsbilde, Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Torskehoder]

Tørrfisk, Fiskevær, Torskehoder

Gustav Emil Mohn

[Fiskehjell]

Oversiktsbilde, Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell

Gustav Emil Mohn

[Lofoten]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Torsk

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Gustav Emil Mohn

[Fisk på hjell]

Tørrfisk, Fiskevær, Fiskehjell, Skrei

Ken Erik Berntsen

Svolvær

Fjell, Sjø, Fiskeindustri, Fiskebåt, Fargefotografi, Lysbilde, 35 mm, Kyst, Tørrfisk

Knud Knudsen

Et Hus i Hammerfest.

Bolighus, Gutt, Hverdagsklær, Tørrfisk, Torvtak, Steinhytte

Knud Knudsen

Fiskehjeller.

Tørrfisk, Fiskehjell

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Bredsgaarden Tyskebryggen

Arkitektur og byggeskikk, By- og småsteder, Arbeider, Gate, Fiskehandel, Mann, UNESCO, Tønne, Håndkjerre, Tørrfisk

Atelier KK

[Lossing av tørrfisk.]

Arbeider, Fiskehandel, Havn, Mann, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Båt med tørrfisk ca. 1925]

Fiskehandel, Havn, Mann, Fraktefartøy, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklast ca. 1925]

Fiskehandel, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning

Atelier KK

[Tørrfisklossing ca. 1925. En mann i arbeid]

Arbeider, Fiskehandel, Havn, Tørrfisk, Sild- og fiskehandlere, Speditionsforretninger, Spedisjonsforretning