Tørrfisklager 24


Ukjent

Sorteringsrum for fisk

Arbeider, Øks, Tørrfisk, Tørrfisklager

Anders Beer Wilse

Bergen. I Bredsgaarden

1902-07-12

Arbeider, Postkort, Mann, Tønne, Tørrfisk, Smalgang, Tradisjonell byggeskikk, Tørrfisklager

Ukjent

Dramshusen

Fiskeri-handel, Sjøbod, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Bygningsarbeider, Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen og Slakthuset ]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Slakteri, Trallebane, Tørrfisklager

Gustav Emil Mohn

[Den nye bod Rothaugen]

Fiskehandel, Byggeplass, Sjøbod, Stillas, Trallebane, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Fiskeindustri, Mann, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Interiør, fiskeindustri. Tørrfisklager]

Fiskeindustri, Mann, Fiskeri-handel, Sild- og fiskehandlere, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Arbeider, Fiskehandel, Mann, Sjøbod, Tønne, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Arbeider, Fiskehandel, Mann, Sjøbod, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Arbeider, Fiskehandel, Mann, Sjøbod, Tørrfisk, Tørrfisklager

Atelier KK

[Tørrfiskhandel]

Arbeider, Båt, Fiskehandel, Mann, Sjøbod, Tønne, Fraktefartøy, Tørrfisk, Tørrfisklager

Knud Knudsen & Co.

Bergen: Fra Tyskebryggen

By- og småsteder, Trikkeskinner, Lagerarbeider, Tørrfisklager