Videoer om Skulebornsuppskriftene 0

Gunnstein Akselberg (Professor emeritus i nordisk språkvitenskap, UiB) forteller om Skulebornuppskriftene i serien Mitt Val.Edit Bugge (Professor ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking, Høgskolen på Vestlandet) forteller om Skulebornuppskriftene.