Papirmanuskripter 10

Middelalderens primærkilder ved Spesialsamlingene

Tradisjonen med å skrive av middelalderlitteratur fra bok til bok, varte på Island langt inn i papir-alderen, ja helt til vår tid. Fra 1500-tallet og senere finnes det mange papiravskrifter av middelalderbøker (og av trykte bøker). Norrøn litteratur er i betydelig grad bevart i denne typen manuskripter. Ms 1491 er et eksempel på avskriving fra Island på 1700-tallet. Ms 81 er eksempel på norrøn lovtekst avskrevet på 1700 tallet etter et uidentifisert 1300-talls pergamentmanuskript. Ved å studere Ms 81 kan vi si noe om ortografien og språket i middelalderforelegget.