Middelalderen i Spesialsamlingen 4

Seksjon for Spesialsamlinger har gleden av å presentere en samleside for Universitetsbibliotekets middelalderdokumenter.

Universitetsbiblioteket i Bergen har i sine samlinger gamle dokumenter som dels ble samlet inn i Bergens Museums første tid, fra 1825 og utover, og dels er kommet inn i samlingene senere. En viktig type originale middelalderdokument i samlingene er diplomene. «Diplom- og dokumentsamlingen» inneholder ca. 1250 dokumenter. Av disse er ca. 300 eldre enn år 1600.

Samlingene inneholder også en hel og et trettitalls fragment av bøker fra middelalderen på pergament.

Avskrifter fra nyere tid på papir kan være viktige kilder (noen ganger de eneste kildene) til tekster fra middelalderen. I manuskriptsamlingen i Universitetsbiblioteket i Bergen finnes det flere dokumenter av denne typen.

I middelalderen var ikke lese- og skrivekunsten alle forunt. De nydelig håndskrevne tekstene med ofte fargesterke og forseggjorte detaljer bærer den dag i dag et nærmest mystisk preg ved seg, siden teksten igjen er utilgjengelig for de fleste. Men, behersker man først paleografien har man gjennom disse dokumentene en spennende inngang til lokal og nasjonal historie, eiendomsforhold, sosiale og kulturelle aspekt, religion, økonomiske forhold og litteratur- og musikkhistorie i tillegg til mye mer. Alle disse emnene berøres i våre middelalderdokumenter fra denne spennende tidsperioden med få skriftlige kilder.

Seksjon for Spesialsamlinger ønsker å gjøre kildene lettere tilgjengelig for alle, og har digitalisert og presentert dokumentene med DeepZoom i Marcus. Kanskje kan dette inspirere til nye forskningsprosjekt eller studentoppgaver basert på disse historisk verdifulle kulturskattene!