Diplomer 124

Middelalderens primærkilder ved Spesialsamlingene

Dokumenttypen diplom er typisk bevitnede rettslige dokumenter som er formularisk satt opp. De er ordnet på år, dato og sted.

Middelalderdelen av diplomsamlingen er skrevet av og utgitt i Diplomatarium Norvegicum. Fra ca. år 1570 og utover, finnes det dokumenter som ikke er utgitt i avskrift.

Katalog over diplomene ved Spesialsamlingene!