Diplomer 4

Middelalderens primærkilder ved Spesialsamlingene

Dokumenttypen diplom er typisk bevitnede rettslige dokumenter som er formularisk satt opp. De er ordnet på år, dato og sted. Diplomsamlingen kan ses på samlingens hovedside. Under er noen eksempler på diplomer i samlingen, både med og uten segl og seglremmer.