Fragmenter fra middelalderen 33

Middelalderens primærkilder ved Spesialsamlingene

Pergamentfragmentene forteller noe om bøker som en gang var. Pergamentet ble brukt om igjen som innbindingsmateriale i papirbøker.

Samlingene har også noen papirfragmenter. Én vanlig type er inkunabel-blad (blad av tidlige trykte bøker).

Under vises alle middelalderfragmentene. For en oversikt over alle fragmentene i samlingen, se Fragmentsamlingen.