Oversikt over arkivmaterialet 0

Arkivmateriale etter Nordlandshandelen ved Byarkivet i Bergen

Byarkivet oppbevarer materiale som stammer fra handelsorganisasjonene på Bryggen, både den hanseatiske og den norske. Arkivet etter Det tyske kontor er et lite arkiv som inneholder litt korrespondanse, en oversikt over handelsforvaltere og prinsipaler datert 1742 og en innrammet versjon av den kontorske vaktordning. Det norske kontors arkiv inneholder møtebøker, kopibøker, inngående korrespondanse og andre protokoller relatert til Kontorets administrasjon. I motsetning til materialet etter Det tyske kontor virker dette arkivet å være tilnærmet komplett.

Nordlandshandelen - Katalog over arkiv ved Bergen Byarkiv
Arkivmateriale etter Nordlandshandelen ved Universitetsbiblioteket i Bergen

Universitetsbiblioteket i Bergen har et stort og sammensatt materiale knyttet til handelsstuene på Bryggen i Bergen: Materialet spenner fra hanseatiske 1500-tallsprotokoller via store serier fra bergenske handelshus’ sine 17- og 1800-tallsarkiver og videre frem til forskningsmanuskripter og materiale utarbeidet om Bryggen tidlig på 1900-tallet.

Nordlandshandelen - Katalog over arkiv ved Universitetsbiblioteket i Bergen