Om Nordlandshandelen 0

Nordlandshandel er betegnelsen på den handel som utviklet seg fra 1100- og 1200-tallet, med tørrfisk, tran og rogn fra de nordligste fylkene, og korn, mel, tøyer, tauverk, krydder, alkohol og andre varer fra byer i Nord-Europa, og med Bergen som sentralt omlastnings- og omsetningssted, med privilegier fra begynnelsen av 1300-tallet.

Fra midten av 1300-tallet ble det tyske Hansaforbundet den dominerende part i disse handelsforbindelsene, med utgangspunkt i Bryggen– eller Kontoret – i Bergen. Etter at Det Norske Kontor ble approbert av Kongen ved anordningen av 7. oktober 1754 fortsatte likevel båndene til de tyske hansastedene å være tette, da de fleste av Kontorets medlemmer enten var født i tyske områder eller var av tysk avstamning. Slik sikret de tyske innflytterne en fortsatt internasjonal innflytelse på nordlandshandelen og Bryggen, både språklig og kulturelt. Handelsmennene på Bryggen dominerte handelsvirksomheten på Nord-Norge frem til slutten av 1800-tallet.

Seks ganger i året kom det skip til Bryggen: I april kom de første skipene fra Tyskland med varer til vårstevnen i mai/juni når jektene kom nordfra med småfisk og tran og returnerte med forbruksvarer. Så kom sommerskipene fra Tyskland og tok med seg fisken og tranen og brakte nye forbruksvarer. Til høststevnen i august/september kom så nordlandsjektene tilbake, denne gangen med den store lofotfisken. Så kom det tyske høstskip i oktober og noen få vinterskip i desember og tok med seg denne fisken og brakte korn, mel, tøyer og tauverk mm.

Stevnetiden var det faste møtetidspunkt mellom bergenskjøpmannen og fiskeprodusenten og dette har også satt sine spor i nordlandhandlernes forretningsarkiver. Fra det særegne handelsmiljø på Bryggen i Bergen har man oppbevart et rikt arkivmateriale, ved Universitetsbiblioteket i Bergen og ved Bergen Byarkiv.