Reiser 8

«Naar hun var paa Vandring, gik hun i svære Begsøms Sko med en stor Stok i Haanden og en liden Ransel med det nødvendigste Tøj paa Ryggen». Vi kjenner til 15 av reisene, nedtegnet i reisedagbøker fra perioden 1826-1858, men trolig er antallet små og store reiser større. Men selv om hun trer frem for oss som fotvandrerske først i 1826, har hun nok helt siden flyttingen til Ulvik i mai 1807 utforsket nabobygdene og Hardanger generelt – noe som er synliggjort i de tidlige akvarellene hennes.

Å reise i Norge på første halvdel av 1800-tallet var en mildt sagt strabasiøs affære, med få og dårlig utbygde veier og skyssvirksomhet. Catharines utgangspunkt i Ulvik gjorde ikke strabasene mindre, ferdselsveiene og stiene ut av bygda kunne være problematiske nok uansett årstid, og dampskipsruter på fjorden kom først i 1861, to år etter Catharines død. Den vanligste reiseruta ut av bygda gikk til fots via Granvin og Voss til Gudvangen, før ferden gikk inn fjorden til det «hæslige» Lærdal. Bare unntaksvis startet Catharine reisene med båtskyss ut fjorden.

I tillegg til reisedagbøker og akvareller, er enkelte av reisene også dokumentert gjennom reisepass, billetter og sunnhetsattester. Fra Italia-reisen i 1841 er det bevart et fullstemplet reisepass, billett fra «Diligence» (vogn) mellom Kiel og Hamburg, og billett fra dampskipet mellom København og Kristiansand – «Køie no. 2 i Forkahytten».

En annen type dokumentasjon er Catharines håndtegnede kart og kartskisser fra vandringene i Norge, noen av dem sirlig utført, andre er mer skissepreget, gjerne med flere kartskisser på samme ark, for å spare papir.