Catharine Hermine Kølle (1788-1859) 8

«Paa flugt, paa fart over fjeldet»

Med solide beksømsko, vandrestav og pistol i sekken vandret Catharine Kølle ut i verden og inn i historien, oppsiktsvekkende i sin samtid som enslig reisende kvinne, en barrierebrytende individualist i en tid da dette ellers var forbeholdt menn. Hun dokumenterte sitt liv og sine reiser gjennom 250 akvareller og 1850 sider tekst, upublisert i hennes levetid, en kunst- og kulturhistorisk skatt som nå for første gang blir presentert i sin helhet.

Hun bodde på gården Holmen i Ulvik fra 1807, sammen med faren Christian og sine to yngre søstre Helene og Ambrosia. Etter farens død i 1814 bodde de tre ugifte søstrene sammen på Holmen resten av livet. Folkeminnesamleren Thrond Sjursen Haukanes fra nabobygda Granvin karakteriserte henne som «eit av desse skarpe, sterke Kvennfolk, som likso er fødde til at raada der dei kjem».

I perioden fra 1826 til 1858 gjennomførte Catharine Kølle minst 15 lange reiser og vandringer i inn- og utland – bl.a. til Italia i 1841 og 1858. Det som startet som livsnødvendige fotvandringer – av helbredsgrunner – ble trolig etter hvert en livsnødvendighet også av andre grunner, et rastløst behov for nye opplevelser, som en motsats til hverdagslivet på Holmen. På spørsmål i 1835 om hvorfor hun var ute på vandring, svarte hun: «Jeg er paa flugt, paa fart over fjeldet». Det nærmest gåtefullt poetiske svaret er fascinerende i all sin tvetydighet, og sier kanskje like mye om hennes eget liv og personlighet.

Med høyt utviklet sans for finpenslete detaljer dokumenterte Catharine Kølle landskap og bygninger i Hardanger og fra reisene i Sør-Norge og utlandet. Ved Universitetsmuseet i Bergen er det bevart over 200 akvareller; ved Universitetsbiblioteket i Bergen finnes en reisejournal på over 400 sider, en stor samling reisedagbøker, brev, skisser, håndtegnede kart, reisepass, meteorologiske observasjoner, og avskrifter. Alt materialet er nå digitalisert, og vil gjøres tilgjengelig i løpet av våren 2017.

Utstillingen er blitt til gjennom et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet i Bergen, prosjektgruppen har bestått av Knut Olav Aslaksen, Marianne Paasche og Ola Søndenå.