Bilder 8

«Naturskjønhed har jeg paa denne Reise fast ingensteds truffet mindre av» skrev biskop Claus Pavels i sin dagbok 7. juli 1818, på bispevisitas mellom fjord og fjell i Hardanger. På samme tid vandret Catharine Kølle rundt med skissebok i det samme landskapet som virket så «frastøtende» på Pavels, der hun med velutviklet naturfølelse og blikk synliggjorde naturskjønnheten i Hardanger gjennom fargesterke akvareller.

Det er bevart totalt 251 bilder etter Catharine Kølle, 211 av dem ved Universitetsmuseet i Bergen. I tillegg er det bevart en rekke skisser til akvarellene, med fargekoder og anvisninger. Formatet på bildene varierer fra ørsmå miniatyrer til et stort Bergens-prospekt på 40 x 64 cm. I tillegg til landskapsmotiver malte hun bl.a. blomsterstudier, by- og bygningsmotiver, og mytologiske og allegoriske motiver.

Catharines samlede bildeproduksjon strekker seg over en periode på nesten 50 år, og det kunstneriske uttrykket hennes endres og utvikles i ulike faser gjennom disse årene, fra de tidlige stiliserte bildene kopiert etter forelegg til landskapsmotiver av svært høy kvalitet. «I flere av Prospekterne møder man virkelig kunstnerisk Følelse f. Ex. i Opfatningen af Birkelierne og Akrene samt en ofte udmærket Forstaaelse af Terrænets Virkning». Dette skrev kunsthistoriker og riksantikvar Harry Fett i en anmeldelse i Morgenbladet 20. juli 1902, i anledning den første offentlige utstillingen av bildene hennes på Norsk Folkemuseum, over 40 år etter hennes død.

Catharine publiserte eller stilte selv aldri ut bildene sine, annet enn for en liten lokal offentlighet i Ulvik. Brorparten av akvarellene ble i utgangspunktet skapt som privat og personlig dokumentasjon fra vandringer og reiser. I tillegg til den kunstneriske kvaliteten er bildene uvurderlige som kulturhistorisk dokumentasjon og kilde, slik også Fett påpekte i 1902, som «gode Bidrag til Tidens Kulturhistorie, Kildebidrag ligesaavel som det skrevne og trykte Ord».