Detaljenes klare tale 8

Noe av det mest fascinerende med å bevege seg i Catharine Kølles univers er mengden av detaljer som dukker opp overalt i arkivmaterialet, både i bilder og tekster.

I prospektsjangeren, som Catharines bilder tilhører, var konvensjonene strenge og sterke, motivet skulle fremstilles objektivt registrerende – uten forstyrrende subjektive følelser og tolkninger. Bildene inneholdt ofte faste elementer og staffasjefigurer, som til en viss grad også finnes i Catharine Kølles bilder. Men når man zoomer seg inn i Catharines bilder dukker det opp «skjulte» detaljer og elementer som blir mer enn bare staffasje og sjablonger, med leken pensel har hun skapt små miniatyrer som skaper liv og personlighet i bildene – hunder og hester i bevegelse, mennesker i arbeidssituasjoner eller på reise, i vogner og båter – i tillegg til de allestedsnærværende fugleflokkene. På mikronivå skaper Catharine et subjektivt og personlig uttrykk i en ellers stram og konvensjonsbundet sjanger.

Den «pietetsfulde detaljgleden», som Harry Fett påpekte i anmeldelsen av Catharines bilder i 1902, finnes også i den utrolige detaljrikdommen i trær og løvverk, men er særlig påfallende i fremstillingen av gårdstun, gårdshus og kirker. Bygningsdetaljer trer tydelig frem for oss, skifertak, kledning, korrekt plassert bygningsmasse i gårdstun – detaljer som gjør at bildene i tillegg får stor verdi som kulturhistorisk kildemateriale.

Forkjærligheten for detaljer finnes også i tekstmaterialet, i lister over regnskap og utgifter, i værobservasjonene, de detaljerte kartskissene og skissetegningene, og i de nitide notatene om vandrede strekninger – «224 3/8 Miil». Ikke bare utnyttet hun skrivepapir og notatbøker til siste millimeter, alle typer papir ble brukt til å nedtegne notater og detaljer. 11. oktober 1827 mottok den «Gode Jomfru Kølle» brev fra biskop Jacob Neumann, der han takker for en halv tønne epler han fikk tilsendt fra søstrene på Holmen. Det biskopale brevpapiret ble så verdsliggjort og gjenbrukt som kladdepapir, fylt med Catharines notater og lister på kryss og tvers.