Tankereiser 8

«Indbildningskraftens Fortryllelse lader os altid see og vente mere, (lover os altid mere) end vi finde i Tingenes Nydelse (Ønskernes Opfyldelse)».

Verden utenfor det hvitmalte lille huset på Holmen var grenseløst stor – det samme var Catharine Kølles «indbildningskraft» og drømmer om nye reisemål og opplevelser. Og selv om hun fikk realisert mange av reisedrømmene sine så var det likevel mange andre reisemål som forble drømmer, tankereiser, slik Catharines notat ovenfor antyder.

I arkivmaterialet etter Catharine Kølle finnes det nesten 600 sider med tettskrevne avskrifter – i all hovedsak hentet fra reiseskildringer av ymse slag – norske og utenlandske bøker, tidsskrifter og aviser. I de lange vintermånedene på Holmen kopierte Catharine lange avsnitt med landskapsskildringer fra hele verden. Gjennom de sirlige avskriftene reiste hun i fantasien til både nære og fjerne reisemål – England, Skottland, Spania, Holland, Amerika, Afrika, Brasil, eksotiske Stillehavsøyer.

Hun laget detaljerte kart over Jerusalem og over den østlige delen av Nord-Amerika. Flere av de mer eksotiske reisedrømmene ble visualisert i fargerike og fascinerende akvareller – Niagara-fossen, Konstantinopel, Babylon, Malabar, Ceylon, Java, Guinea – alle motivene malt ut fra en salig blanding av forelegg og fantasi.

Men det var ikke bare eksotiske reisemål som bidro til reisedrømmene, også en planlagt reise til det mer prosaiske København kunne skape nærmest eventyrlige forventninger, slik Catharine beskriver i et brev til en mannlig bekjent i 1835: «De kjører og jeg marscherer, derpaa kan vi hvile ud paa Dampskibet til nye Bestræbelser kalder. Jeg mener Udvandringer til Fredriksberg, Sorgenfrie, Fredriksdal; thi intet Seværdigt, intet Nyt, intet Skjønt maa undgaae vore forskende Øje. O – jeg omsvæver det allerede i Fantasien!».