Ulviksparlamentet 4

Catharine Hermine Kølle var på alle måter en ualminnelig personlighet; selvstendig, vitebegjærlig og dypt engasjert i å dele sin kunnskap og opplevelser med sin nærmeste krets. Søndag ettermiddag på vinterstid inviterte hun og søstrene Helene og Ambrosia til samvær i huset på Holmen i Ulvik. Her ble det fortalt siste nytt, diskutert og lest høyt fra bøker og aviser. Cathrine var det ubestridte midtpunkt i en forsamling som bestod av bygdens fremste kvinner og menn. Det var ingen intellektuell krets, men en samling allment opplyste bønder og embetsfolk. Forsamlingen er noe odiøst blitt betegnet som Ulviksparlamentet av samtidige kilder, med Catharine som den bestemte og ufeilbarlige «Jomfru Presidenten». Andre kilder framstiller imidlertid det sosiale samværet som mer gjensidig, hvor alle deltakerne bidro til felles nytte og hygge, i en atmosfære preget av takknemlighet og respekt. Det var i denne forsamlingen Catharine delte sine reiseopplevelser, og det var i formidlingsøyemed og som dokumentasjon hun laget sine mange akvareller. I ettertiden har akvarellene gjerne blitt betraktet i et kunsthistorisk perspektiv og tillagt en rekke akademiske betydninger knyttet til kvinnerolle, prospektmaleri, turisme, romantikk og nasjonsbygging osv. Hvorvidt Catharine selv ville følt seg komfortabel med slike betegnelser vil vi aldri få vite.