Universitetsbibliotekets samling med Catharine Hermine Kølles arkivmateriale 3


Catharine Hermine Kølle

Omhandler hendes reise til Stockholm 1838 og til Tyskland 1841. Med akvareller. Frk. Kølle var datter av adjunkt Kølle og frue født Monrad. De bodde paa gaarden Holmen i Ulvik. 5 fotografier vedlagt. Hr. O. ...

Kulturhistorie, Illustrasjoner, illustrationer, Reiseskildring, Biografi, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Biografiske opplysninger, Topografi, Tegning, Tegninger (og illustrationer), Genealogi, Utenlandsreise

Manuskript ubb-ms-0289

Catharine Hermine Kølle

Bestaaende av:

Samling ubb-ms-0659

Catharine Hermine Kølle

1 maskinskrevet avskrift. Bilag: Maskinskrevet avskrift av brev fra C. H. Kølle dat. 30.1. 1847. ...

Samling ubb-ms-1124