Kølle, Catharina Hermina, 1788 - 1859 Brev til Iver Paulsen Lekve. 22

1 maskinskrevet avskrift. Bilag: Maskinskrevet avskrift av brev fra C. H. Kølle dat. 30.1. 1847. Orig. Eies av A. T. Wallevik. VALLAVIK.


Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-01

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-02

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-03

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-04

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-05

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-06

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-07

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-08

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-09

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-10

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-11

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-12

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-13

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-14

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-15

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-16

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-17

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-18

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-19

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-20

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-21

Catharine Hermine Kølle

Brev ubb-ms-1124-22