Mysteriet Catharine Hermine Kølle 4

Catharine malte akvareller fra sine mange reiser og er blitt omtalt som Norges første kvinnelige kunstmaler. Hun gikk til fots over det ganske land og i utlandet, og er derfor blitt omtalt som vår første kvinnelige turist. Catharine foretok også meteorologiske registreringer gjennom lange perioder av sitt liv, og kunne gjerne blitt kalt Norges første kvinnelige meteorolog. På sine mange vandringer tegnet hun en rekke kart, og var kanskje også Norges første kvinnelige kartograf?

Ettertiden har tolket Catharine Kølle inn i vår tids kategorier og skapt myter om hennes person, som nybrottskvinne og pioner innenfor så vel malerkunst som reiseliv. Disse merkelappene har fått sitt eget liv og blitt gjentatt i ulike sammenhenger i mer enn 100 år. Spørsmålet er om slike betegnelser yter Catharine rettferdighet? Det vi vet er at hun var en privat person som aldri stilte ut eller solgte sine bilder, de ble kun vist fram i en engere krets av familie og venner. Hun dannet heller ingen skole og fikk ingen direkte følgere. Om hennes vandringer kan betraktes som turistreiser i en tid før turistbegrepet var kjent er også tvilsomt. Opplysningstidens ungdommelige dannelsesreiser har vært nevnt som et mulig forbilde for «reiselysten», men få kvinner foretok lange vandringer fra førtiårsalderen av, i inn og utland, år etter år. Hva drev henne? Var det vitebegjærlighet, kjedsomhet, rastløshet eller kanskje var det angsten som måtte stilles? Henne nære bekjente Niels Hertzberg, prost i Ullensvang, som også praktiserte som lege hadde følgende generelle helseråd å gi; «mosjon og havre». Det eneste vi faktisk vet er at Catharine har etterlatt seg rike kilder som dokumenterer ikke bare hennes eget liv, men som også gir uvurderlige opplysninger om hennes samtid. Utover det er Catharine Hermine Kølle fortsatt et mysterium og et studium verd. Universitetsbiblioteket og Universitetsmuseet har nå gjort sitt omfattende arkivmateriale digitalt tilgjengelig for dem som vil utforske mysteriet videre.