Korrespondanse - Et utvalg fra arkivene 7

Nordlandshandelens arkiver består av et sinnrikt system med dokumenter hvor alt vedrørende handel og forretning er notert ned i en dokumenttype oftest dedikert kun én aktivitet i handelsforløpet. Gjennom forprosjektet er det blitt utarbeidet en typologiliste basert på dokumentene i arkivene.

Her følger beskrivelsen av de dokumenter knyttet til korrespondanse etterfulgt av eksempler fra begge institusjonene.
Klikk her for fullstendig typologiregister.

Journaler – lister og oversikter over mottatte brev; Begrepet journal kan også brukes om ulike fortløpende lister, det kan f.eks. også bety oversikt over fortløpende virksomhet i firmaet, se nedenfor under Dagbøker. Kan også inneholde både korrespondanse, regnskap, og generelle eiendoms- og forretningsopplysninger.

Kopibok – kopier av utgående brev. I noen tilfeller kan en kopibok også inneholde avskrift eller utdrag av innkomne brev.

Hjemseddel - Hjemsedlene var den viktigste kommunikasjonen mellom den enkelte fisker og kjøpmannen på Bryggen. Jektene nordfra kom til Bergen to ganger i året, til vårstevnen i mai/juni og til høststevnen i august/september. Jektene hadde med seg varer, som fisk og tran, som ble levert til kjøpmennene på Bryggen. Hjemsedlene inneholdt detaljert informasjon om varene fiskeren sendte sørover til Bergen, og hva han ønsket i retur.
Hjemseddel kan fremstå som en særbergensk betegnelse på denne type korrespondanse. I mange arkiv betegnes det som brev/korrespondanse omhandlende varebytte, et varebyttebrev.