1589 - Frederik 2.s bibel trykket 2

Etter at 1550-bibelen var solgt over en årrekke var det fremdeles kirker som ikke hadde bibler. Dette var bakgrunnen for at Frederik 2. ga det teologiske fakultet ved universitetet i København i oppdrag å lage en ny utgave, og hvorfor boken har navn etter kongen. Den nye bibelen var stort sett et opptrykk av 1550-bibelen, men med en del mindre korrigeringer.

I motsetning til 1550-utgaven som ble trykket i en kolonne ble denne også utgitt med to kolonner. Teksten i 1589-utgaven var identisk med den fra 1550, bortsett fra at enkelte feil var rettet opp. 1589 var dessuten både større og bedre utstyrt, blant annet med Luthers fortaler til de bibelske bøkene, med en innholdsoversikt til hvert kapittel og en bibelordbok. Bibelen hadde hele 1522 sider og var gjennomillustrert med totalt 119 tresnitt kopiert etter den kjente tegneren og kobberstikkeren Virgil Solis. Selv om bibelen først og fremst var en kirkegjenstand ble tresnittene, i denne, en kjærkommen inspirasjon for lokale kunstnere. Bibelmotiver finnes derfor igjen i en rekke former for norsk folkekunst som malerier, billedvever treskurd med mere. Frederik 2.s bibel ble trykket av en dansk boktrykker ved navn Mads Vingaard. Bibelens tre tittelblader, et forrest i Bibelen, et foran profetene og et foran Det nye testamentet er alle like og viser scener fra Det gamle testamentet. Bibelen har et kobberstukket portrett av kongen, og av det danske riksvåpenet. Bibelen ble trykket i 1500-2000 eksemplarer. I Norge er det bevart 49 eksemplarer, hvorav syv komplette, av disse finnes to ved Universitetsbiblioteket i Bergen.