1600-tallet - Ortodoksiens tidsalder 0

Den lutherske ortodoksien er betegnelsen på den strenge utformingen Lutherdommen fikk etter de indre lutheranske stridighetene som fulgte Martin Luthers død i 1546. Det er vanlig å si at den lutherske ortodoksiens tid lå mellom utgivelsen av Konkordieformelen 1577/80 og frem til pietismens innlevende kristendom og opplysningstidens fornuft ble dominerende i løpet av 1700-tallet. I Danmark-Norge forbindes gjerne ortodoksiens dominans med at den bergenskfødte presten Oluf Kock (1577-1619) ble landsforvist i år 1614. Kock sto for et kryptokalvinsk syn på lutherdommen og hadde anklaget biskop og professor i teologi Hans Poulsen Resen (1561-1638), som var gnesiolutheraner og representerte et strengt ortodokst kristendomssyn, for å være en "kirkefordærver" som ga den akademiske ungdommen kjetterske ideer. En geistlig rett avsatte først Kock, siden ble han fremstilt for kongen, riksrådsmedlemmer og biskoper på Koldinghus i 1614, og landsforvist for å være en "æresskiænder" Denne hendelsen er regnet som nederlaget for en mer kalvinistisk retning på kristendommen til fordel for den lutherske ortodoksi. Ortodoksiens dominans ble understreket ved at Resen ble utnevnt til biskop over Sjælland i 1615 og under reformasjonsfestlighetene i 1617.