1695 - En utgave av "Ungdommens postil" trykkes 2

Poul Andersen Medelbye (1557-1632) ble født i Mejlby i Danmark. I 1558 ble han ordinert prest, og i 1593 tok han magistergraden ved Universitetet i København. I 1597 ble han slottsprest ved Københavns slott, og senere biskop over Gotland og sogneprest i Visby. Medelbye var en meget kranglevoren mann, og ble på grunn av sin hissige opptreden avsatt fra embetet sitt i 1599. Ved hjelp av kansler Arild Hvitfeldt ble han dog gjeninnsatt som prest ved Vår frue kirke i Odense.

Medelbye vant imidlertid ry som forfatter. Ikke minst ble hans Ungdommens postill, trykket i 1614, en svært populær bok. Selve postillen som form inneholdt evangelietekstene for alle søn- og helligdager i kirkeåret med tilhørende utlegginger og forklaringer. Enkelte prester brukte derfor postillene som grunnlag for prekene sine i perioden etter reformasjonen.

Etter hvert ble imidlertid postillene yndet lesning også blant allmuen, og Poul Medelbyes postill ble en av de mest populære sammen med Heinrich Müllers Evangeliske Hierte-Speyl. Også yndet var den store postillen til sjellandsbiskopen Jesper Hansen Brochmand (1585-1652), først utgitt under tittelen Sabbati Sancificatio, senere som Huus-Postil (1724).